آشفتگی تحریم های فولادی در بازار

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ،جریان رو به پیشرفت تولید فولاد در کشور سبب شد تا تولید کنندگان فولادی به این مورد اشاره کنند که تحریم‌های فولاد از مرداد سال قبل شروع شد و تاحالا رویداد مهمی برای تولید این کالا روی نداده و جریان تولید بی هیچ اشکالی دنباله دارد، به همین علت اجرا تحریم‌ های تازه نمی‌تواند زیاد برای تولید کنندگان دلواپس کننده باشد، فقط این احتمال هست که جریان تولید در کشور اندکی دشواری در پی داشته باشد. هرچند پرکاران فولادی این نکته راهم مطرح می‌کنند که اصلی ‌ترین مسئله ای که تحریم برای صنعت فولاد کشور ایجاد کرده و با دقت به تحریم ‌های تازه امکان تقویت آن هست به زیاد شدن مخارج تولید و صادرات بر می‌گردد. از طرف دیگر تولید کنندگان فولادی بر این مسئله هم هم عقیده هستند که قانون های داخلی دشوارتر از تحریم‌ هاست و با دقت به وضعیت فعلی می بایست راه حلی برای آسان کردن قانون های داخلی در نظر گرفت تا به این روش رد شدن از تحریم ‌های بین ‌المللی آسان شود. به عقیده پرکاران این قسمت تحریم ‌های تازه آمریکا در برابر صنعت فولاد کشور اکثراً جهت روانی دارد و اثر ویژه ای بر کارکرد تولید کنندگان این قسمت نخواهد گذاشت، این تحریم ‌ها تا اندازه ای می‌ تواند نیروی چانه ‌زنی خریداران را در سطح بین ‌المللی زیادتر کند. از طرف دیگر پرکاران این قسمت براین مطلب هم تاکید می‌کنند که مسئله مهم تولید کنندگان کشور انجام سیاست‌ های غیرآشکار است، مداخله در نرخ گذاری به دنبال ممنوعیت‌ های صادراتی وضعیت پرکاری را برای تولید کنندگان فولاد دشوار کرده است. به بیان پرکاران فولادی هم اکنون بیشتراز ۷۰ درصد از قطعه های بخش فولاد سازی بومی‌ سازی شده است. به طوری که در حیطه مکانیک و انرژی بیشتر ۸۰ درصد، در حیطه برق و اتوماسیون تقریباً ۴۰ درصد و در خیطه مواد مصرفی تکنولوژی و نسوز حدوداً ۸۵ درصد بومی‌ سازی صورت گرفته است.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در یکشنبه، ۰۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۹