آشفتگی در مواد اولیه فولاد

براساس بررسی های بخش خبر آهن آپ ،بر طبق کمبودهایی که صنایع فولادی در تهیه منابع سنگ ‌آهن درمدت سال های گذشته با آن روبرو شده است، از اول سال کنونی طرحی با عنوان پویش سنگ‌ آهن انجام شده است که عملکرد آن امضای تفاهم‌ نامه‌ های گوناگون همکاری با قسمت های خصوصی درخواست کننده و آغاز عملیات اجرایی اکتشاف ذخیره های سنگ ‌آهن کشور در عرصه ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع است که امید بر این است که در مدت این همکاری و تعامل قادر باشیم در مدت زمانی مشخص به هدف های معلوم شده و برطرف کردن مشکل در یافتن ذخیره های تازه آهن برسیم. بدین جهت درمورد تولید اطلاعات تازه و به‌ روز اکتشافی و زمین‌ شناسی به‌ طور سیستماتیک و با هدف بیان شده است. کشور هم اکنون محتاج تولید اطلاعات تازه و چند سطحی اکتشافی و زمین‌ شناسی است که درمدت آن همه ذخیره ها و خاستگاه‌های کانه‌ زایی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و معرفی شوند. طبق گقته کارشناسان بازار فولاد، این موضوع با دقت به خطر زیاد، احتیاج به علم گوناگون تخصصی و همینطور نبود ذوق و جذابیت اقتصادی برای قسمت خصوصی دارد که باید بوسیله بدنه حاکمیتی دولتی اجرا یا زیر نظر و مشارکت قسمت خصوصی راهنمایی شود که به این موضوع در مدت سال‌های گذشته کمتر دقت شده ‌است. به گفته سرپرستان بازار فولاد، قسمت خصوصی در هنگام ورود به کشف ذخیره های معدنی در پی هدف های خود در تهیه یک نوع ماده معدنی است؛ اکنون آن که احتمال وجود ذخایر با ارزشی در آن حیطه وجود دارد که نمونه‌ های خیلی از آن در کشور مشاهده شده است؛ علاوه بر آنکه اظهار کارکرد ۴۰۰ هزار کیلومتر مربعی در شاخص اکتشاف منابع معدنی بوسیله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور در مدت برنامه ششم پیشرفت کشور با وجود کمبود‌های جدی در تهیه منابع مالی، از آمادگی این سازمان برای بوجود آوردن دگرگونی و جهش تأثیرگذار در مقوله تولید اطلاعات تازه زمین‌شناسی و اکتشافی در کشور خبر میدهد.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در چهارشنبه، ۰۵ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۸