آشوب رضایت نداشتن در بازار فولاد

بنا بر بررسی بخش خبر آهن آپ در مورد شرایط بازار فولاد، تحقیقات انجام شده از رویه داد و ستد و نرخ انواع کالاها در یک الی دو سال قبل در بورس کالا و بازار خارج از بورس اینگونه بیان می کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه خود را به درستی انجام نداده است، به صورتی که کارهای زیادی در این جهت برای پشتیبانی از مصرف کننده صورت گرفته است ولی نرخی که محصول با آن به دست مصرف کننده می رسد دارای اختلاف بسیاری نزدیک ۲۰ درصد، بیشتر از نرخ های داد و ستد شده در بورس می باشد که سدی درمقابل عملکرد خوب هم محسوب میشود. طبق گفته های متخصصان ، در بازارهای رقابتی، توزیع کننده و خریدار به تنهایی هیچکدام توانایی مشخص کردن نرخ را ندارند و دست بردن در بازار امکان پذیر نیست، زیرا نرخ طبق سامانه حقیقی توزیع و درخواست مشخص می شود ولی در بازارهایی که محدودیت حکم فرما می باشد ، برخورد تولید کننده یا توزیع کننده مشخص کننده می باشد که شاید توزیع کننده حجم توزیع یا نرخ را به سوی مخصوصی مدیریت کند که این وضعیت را سوء استفاده از اختصاص برداشت می کنند. به همبن جهت، در بازارهای اختصاصی احتیاج به سازمانی حس می شود که بدون در نظر گرفتن سود خریدار و یا فروشنده و با اطلاع از دست اندرکاران بازار و از راه گذاشتن قوانینی که امکان اختصاص را پاک کرده، ساماندهی کند تا نرخ ها در تناسب ترازمند تری معین شود. بازار محصول عمومی و با استفاده بالا در کشور معمولاً با اختصاص روبرو می باشد، و در حیطه هایی هم مثل فلزات، پتروشیمی و فرآورده های نفتی که اختصاص هست ، حجم توزیع ها روی بازار تأثیر می گذارد و همین مسئله یک عامل واقعی برای بودن سازمان بررسی قوی در جهت ساماندهی بازار محسوب می شود.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۱۱