آینده نامشخص بازار آهن

آهن آلات


به تحلیل آهن آپ از شرایط بازار آهن، ظاهرا برای صدای انتقاد مصرف کنندگان گوش شنوایی پیدا شده است زیرا گفته ها بیانگر این است که شورای آهن و فولاد در آینده نزدیک به طور رسمی شروع به کار خواهد کرد که قدمی استوار برای حل مشکلات این حیطه ها و ارائه راه به دولت می باشد.
مسئله تشکیل شورای آهن و فولاد کشور به سال ها قبل برمی گردد که در سال ۹۷ در هیات مدیره مجلس سنگ آهن مورد بحث قرار گرفت و پذیرفته شد که علاوه برحضور مجلس سنگ آهن، حضور مجلس تولیدکنندگان فولاد نیز در این شورا برای ورود به مرحله عملیاتی و اجرایی مهم می باشد.
درجلسه هفته پیش این شورا نیز اعضای مجلس سنگ آهن میهمان مجلس تولیدکنندگان فولاد بودند از سخنان و صحبتهای دو طرف در این جلسه مشخص شد که اگر این شورا در گذشته ایجاد می‌گردید چه کمک ها که در رفع موضوعات و مشکلات این حیطه می توانست انجام دهد و به خصوص موقعی که دولت نیازمند مشورت با بازرسان فنی و کارشناسان اهل فن بود،  اما به  دلیل بهانه جویی در ایجاد این بسترمهم اینک بازار آهن با هرج و مرج های بسیاری زورآزمایی میکند.
‌ اینک که مسئله نرخگذاری و روش عرضه در بازار از طریق مخاطبان  مسئله بسیار حساسی مطرح شده است، بهترین کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که مسئولیت عرضه، درخواست و نرخ‌گذاری‌ها را به تشکل‌ها محول کند و این، تنها یکی از مسئولیت های شورای آهن و فولاد است. که باید هرچه زودتر بستر سازی برای عملیاتی شدن برنامه های آن ها انجام شود.
رییس مجلس سنگ آهن ایران در این رابطه ادعا داشت که در صورت وجود چنین تشکل هایی دیگر مشکلاتی مانند اینکه ذوب آهنی ها حرف و مسائلشان را در رسانه ملی اعلام کنند و باعث استرس جامعه نیز گردند دیگر شاهد نباشیم، زیرا که بعد از این  شرکت ها مسئله هایشان را در مرحله اول به این شورا انتقال می  دهند تا با کار فنی ،کارشناسی و حتی به صورت ریش سفیدی موضوعات را نظم دهند.

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۵۴