اثربخشی احیای برجام برمحصولات فولادی

به گزارش آهن آپ:

یکی از فعالان حوزه فولاد در مورد متفاوت بودن احیای برجام در شرایط کنونی با برجام در سال۲۰۱۵در حیطه ی محصولات فولادی اظهارکرد:احیای برجام مبنی بر این است که با طرح و برنامه های مختلف اتفاقات اثربخشی رخ دهد.

علیرضاقادر پناه از تاثیرات برجام بر بازار محصولات گفت:

تاثیرات برجام بربازارفولادی غیر قابل پیش بینی می باشد و نمی توان تاثیرات این قرارداد را چه عمیق یاسطحی پیش بینی کرد.

از دیگرفعالان حوزه فولاد درخصوص اینکه از برجام ۲۰۱۵،نتایج خاصی برای محصولات فولادی مهیا نشد تشریح کرد: در برجام ۲۰۱۵، شرایط و طرح‌هایی که وجود داشت، مبنی برتصویب نشدن بود اما دراحیای برجام، تلاش براین است که اتفاقات اثربخشی رخ دهد.


منتشر شده در چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۵۷