اثر مستقیم دلار بر نرخ آهن

بازارمیلگرد

مدیر اتحادیه آهن فروشان تهران گفت: نرخ هر کیلو میلگرد میان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار تومان است. این در صورتی که با افت نرخ دلار، نرخ میلگرد نیز تقریبا هزار تومان ارزان شده است. اگرچه به گفته او این قیمت ها بهای حقیقی میلگرد نیست.
با افت نرخ دلار، نرخ میلگرد تقریبا هزار تومان ارزان شده است. با دقت به نزدیکی انتخابات آمریکا، آیا در صورت افت نرخ دلار، نرخ میلگرد و آهن هم افت میکند؟ رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران گفت: نرخ آهن رابطه مستقیمی با نرخ دلار دارد. چنانچه نرخ دلار بالا یا پایین برود، نرخ آهن هم به همان مقدار گران یا ارزان می‌شود.
حمیدرضا رستگار گفت: نرخ هر کیلو میلگرد میان ۱۲ هزار ۵۰۰ تومان تا ۱۳ هزار تومان است. هر چند که این قیمت ها نرخ حقیقی میلگرد نیست ولی متاسفانه به علت رویکرد نا مطلوب در شبکه تولید، توزیع و بورس این بازار با مسئله های زیادی روبه رو شده است. حتی با تغییر نرخ فولاد و اثرگذاری آن بر زنجیره آهن و میلگرد، بسیاری از پرکاران این صنف ضرر دیده شدند و بنگاه‌های خود را تعطیل کردند. 
ولی چرا نرخ آهن مرتبط به نرخ دلار است؟ رستگار در این باره گفت: اینکه در بازار آهن، نرخ ها بر طبق قیمت دلار تغییر کند، کار غیر عقلانی است؛ زیرا که آهن محصولی است که صفر تا ۱۰۰ آن در داخل کشور تولید می‌شود. به این مفهوم که نوسان نرخ آهن، فولاد و میلگرد با قیمت دلار هرگز علمی و عقلانی نیست. رستگار با اشاره به اعمال محدودیت‌های صادراتی در صنعت آهن گفت: تحریم‌های اخیر نه فقط بازار آهن را با مسئله روبه رو کرده است بلکه محدودیت‌های صادراتی نیز در این صنعت به وجود آورده است. این در صورتی که در این وضعیت بیشترین صدمه‎ را تولیدکننده حقیقی می‌بینند.
برچسبها:میلگرد نرخ میلگرد  


منتشر شده در یکشنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۵۵