اثر چین بر صنعت فولاد

به گزارش آهن آپ ، در سال های گذشته، بیشتر شرکت های فولادسازی دنیا مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشتند ولی در این بین چین تنها کشوری بود که نه فقط با چالشی مواجه نشد، بلکه سهم تولید فولاد این کشور بسته به کل فولاد تولیدی دنیا رشد کرد. با وجود صدمه های بسیاری که سال قبل به اقتصاد دنیا وارد شد، چین توانست رشذ حجم تولید را در عرصه اقتصادی در سال ۲۰۲۰ تجربه کند.
خبرها برگرفته از این است که مشکلات بسیار صنعت فولاد در سال قبل به دلیل تعطیلی بخش های تولیدی، افت درخواست و همینطور افت مصرف بود. بر خلاف خیلی از کشورها که تولید خود را در سال ۲۰۲۰ افت دادند، چین نظاره گر افزایش اقتصادی بود که این وضعیت مثبت در بازار فولاد این کشور هم مشهود بود. از سویی رشد تولید فولاد در چین و از طرف دیگر رشد نقشه های زیرساختی که سبب رشد درخواست شد، زمینه را برای کارکرد مثبت این شرایط محیا کرد.به شکلی که باعث شد تا اواخر سال ۲۰۲۰ همه فولاد های موجود در انبار ها وارد بازار شده باشد.
بر اساس گزارش های موجود از آوریل سال ۲۰۲۰ تا پایان سال، تولید فولاد در چین هرماه بسته به ماه قبل رشد کرد. در اوایل سال ۲۰۲۰ این کشور ۹۶۱ میلیون تن فولاد تولید کرد که ۵/۵ درصد بیشتر از سال پیش بود.همینطور سهم چین در تولید فولاد به مرز ۵۷.۵ درصد رسید در صورتی که در سال ۲۰۱۹ سهم این کشور در تولید فولاد دنیا نزدیک ۵۳.۳ درصد بود. این در صورتیست که در یازده ماه اول سال گذشته ۱.۷ میلیارد تن فولاد در دنیا تولید شد که ۱.۳ در صد پایین تر از سال قبل بود. به بیانی دیگر، تولید فولاد در دنیا به خصوص چین در بازه یازده ماه مورد ۹/۴ درصد نتر از سال پیش آن بود. 
در این بین پرکاران  صنعت فولاد دلواپس بودند که کرونا سبب کسری درخواست فولاد شود و روی نرخ آن درسال ۲۰۲۱ اثر بگذارد. به گزارش بعضی خبرنگاران، سیاست مصرفی فولاد در کشور چین ، پشتیبان اصلی این صنعت بود. دولت چین هم نقش ویژه در بازارفولاد این کشور داشت. دولت پس از کنترل کرونا در ماه آوریل شروع به رشد سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی و رشد انگیزه مصرف در مردم کرد و این سیاست ها باعث شد تا در سالی که بحران در همه قسمت های اقتصاد دنیا دیده می شد، صنعت فولاد چین بتواند رکوردهای جدیدی را ثبت کند و وظیفه خود را به عنوان قطب فولاد دنیا به خوبی ایفا کند. این سیاست های چین، پشتیبان اصلی صنعت فولاد در سال ۲۰۲۱ خواهد بود.


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۲۷