اجرای دو پروژه فولادی در شهرستان بیجار و قروه

به گزارش آهن آپ:

معاون فنی ونظارت طرح های فولادی  کردستان دررسانه  شهرستان بیجار بیان کرد:

محصول پروژه فولادی بیجار،آهن اسفنجی است که باعث درآمد زدایی و رونق اقتصادی بالایی می باشد.دو پروژه فولادی توسط مجتمع فولاد کردستان در دو شهر بیجار و قروه برنامه ریزی شده و در حال اجرای است.

وی افزود:

با تامین هزینه ی چهارهزارمیلیاردی ، این پروژه ی با سیزده درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که باتوجه به شرایط موجود در سال 1403، اشتغالزایی 500نفری را ناظر هستیم.در حال حاضر در این پروژه سه پیمانکار،95 درصد نیروی انسانی بومی استان،70درصد نیرو بومی شهرستان بیجاردر حال فعالیت هستند.

آب این پروژه ازتسویه خانه بیجار گرفته میشود.تامین برق پروژه به عنوان مهم ترین مشکل پروژه به شمار می آید زیرا برق مورد نیاز برای تامین تولید آهن اسفنجی از شهرستان گرفته می شود و این مقداربرای تامین برق این پروژه ناکافی و محجور می باشد.


منتشر شده در دوشنبه، ۰۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۳۱