احتیاج بازار به نظارت نرخ ها

نرخ گذاری در چرخه فولاد چالشی است که به محل مناقشه بین تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مبدل شده بود و اطلاع این خبر ممکن است نقطه پایانی بر مسائل بازار فولاد در ماه‌ های گذشته باشد و نظاره گر از میان رفتن بی نظمی در بازار فولاد باشیم. قبل از این تولیدکنندگان فولاد در متحد شدن با یکدیگر خواهان وقفه در قیمت گذاری شمش فولاد بوسیله دولت شده بودند. به عقیده آنها، منفعت این نرخ گذاری که باید به مصرف‌ کننده نهایی برسد،‌ تحقق نیافته و فقط موجب ضرر رساندن به تمام چرخه فولاد شده است. پرکاران قسمت خصوصی دخالت دولت در نرخ گذاری را علت ناهماهنگ بودن چرخه فولاد دانسته و آزاد سازی نرخ فرآورده های حلقه‌ های گوناگون آن را برترین نمایشنامه برای ایفای نقش سامان دهی دولت بیان کرده‌ اند. بدین جهت به گفته پرکاران بازار فولاد، این قسمت با آزاد سازی نرخ ‌ها و افت شکاف میان نرخ های جهانی و داخلی، تأثیر تعداد بسیاری از این عوامل در تعادل چرخه حذف خواهد شد. همینطور در مدت سال ‌های گذشته دولت برای ساماندهی نرخ فولاد و فرآورده های فولادی در داخل کشور، مجموعه ‌ای از کارها را انجام داده است که به علت بی فایده بودن و مؤثر نبودن هر یک از کارها، ناچار به ارسال دستور یا مصوبه دیگری شده است. این جریان نه فقط سبب بهتر شدن محیط کسب و کار نشده، بلکه منفعتی به مصرف ‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات هم نرسیده است و تماماً، واسطه‌ ها از رانت تشکیل شده بهره مند شده ‌اند.همه چرخه فولاد به یکدیگر احتیاج دارند، بنابراین دولت در پی نیرومندی روحیه تعامل میان آنان است و به همین علت تاحالا برای نرخ‌گذاری ورود نکردیم و امیدواریم به اتفاق نظر برسند، ورنه تصمیم تخصصی خود را اطلاع می دهیم.


منتشر شده در پنج شنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۱۱