ارتعاشات تولید مواد اولیه

مواد اولیه

پرکاران بازار بر این باورند   که بازار سنگ‌آهن دنیا وضعیت مخحتلفی را طی کرده است و تغییرات روزانه، هفتگی و ماهانه آن گوناگون و مختلف است که نشان دهنده ی  این است که بازار جاده  آینده خود را به خوبی نمی‌شناسد و آینده ای خیلی خوبی  را در پیش ندارد. مثلاً نرخ  سنگ‌آهن در روز های گذشته یک درصد افزایش کرده است ولی افزایش هفتگی آن همچنان منفی می باشد و به اندازه ی ۴ درصد در مقایسه با یک هفته قبل نرخ ها افت کرده است است. در فاصله ی ماهانه نرخ ۹ درصد افزایش را تجربه کرده و نرخ اکنون ۸۸ دلار تثبیت شده است. 

گمان می شود این هفته به مراتب بهتر از هفته قبل برای این محصول باشد و تغییرات روزهای گذشته سبب شود قسمتی از این کاهش تلافی شود. نرخ سنگ‌آهن هفته گذشته به ۸۳ دلار هم رسیده بود. این افت نرخ ها  در وضعیتی اتفاق افتاد  که آمارتوزیع هم آمار خیلی خوبی نیست، مثلاً ئبر طبق  بررسی ها  صادرات سنگ‌آهن از برزیل در هفته گذشته ۲۲/ ۵ میلیون تن بوده در صورتی که در هفته پیش از آن ۲/ ۷ میلیون تن اعلام شده است یا اطلاعات استرالیا بیان می کند ۷۶/ ۱۵ میلیون تن صادرات در مدت یک  هفته بوده در صورتی که میانگین هشت هفته پیش از آن ۳۷/ ۱۶ میلیون تن اعلام شده است و تمام این ها بیان می کند که نرخ باید یا زیاد میشد و یا کمتر از این رقم ها  افت  می یافت.

 با این وجود اینگونه گمان می شود که  کرونا و دلواپسی های درخواست  چین بر تمام  رخدادها  می‌چربد. نکته حائز اهمیت این است که دگرگونی های متأثر بر بازار از شرایط میان‌مدت به کوتاه‌مدت عوض شده است. قبل از این متخصصان بازار دوراندیشی های ماهانه و سه‌ماهه را با مقدار خطای کم انجام می‌دادند، این در صورتی  است که خال این پیش‌بینی‌ها با دگرگونی های بیرونی سریعی مواجه می‌شوند که توان ارزیابی را از تحلیلگر می‌گیرد. مثلاً در وضعیتی که توقع داشتیم اثر ویروس کرونا سبب افت شدید نرخ شود، اما رویدادهای محیطی و فصلی در بندرهای استرالیا روی طرف توزیع تأثیر منفی بر جای گذاشت و از به زمین خوردن  بازار جلوگیری کرد.


منتشر شده در شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۳۵