ارسال دستور هفت پروانه کشف معدنی

در بحبحه ی تغییرات بازار آهن، جواز هفت پروانه کشف معدنی برای فولاد مبارکه با قصد تهیه مواد اولیه در روشی با حضور رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان و مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان فرستاده شد. بدین جهت، اقدامات اجرای این کار از سال قبل با دقت به پی جویی های فولاد مبارکه آماده شد و گستره ای ای به وسعت نزدیک ۱۴ هزار متر مربع در اختیار این شرکت گذاشتند و هفت پروانه کشف برای نقطه های امید بخش فرستاده شد. هرچند فولاد مبارکه در این بخش ۶ ماه مهلت دارد که تفسیر کشف اولیه را به سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان عرضه کند و با قول کمک مدیرعامل این شرکت قرار شد که این کار تا چهار ماه آتی اجرا شود و مرحله های بعدی در دستور کار قرار گیرد. از سال قبل تا حالا سعی زیادی شده است تا سنگ آهن لازم فولاد مبارکه تهیه شود زیرا فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان مهمترین عضو های فولاد کشور هستند و می بایست این رخداد ویژه خیلی قبل از این ها برای این مجموعه صورت پذیرد. با دقت به بی نظمی هایی که در چرخه به پایان رساندن مواد معدنی ایجاد شده و قسمت معدن به قسمت فولاد وارد شده، مسئله در تهیه مواد اولیه فولاد حاوی کنسانتره آهن، گندله و آهن اسفنجی بوجود آمده است که همین مورد برگرفته از تآثیر این مسئله می باشد. بدین جهت با تقاضای یاری از سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان هفت منطقه به مساحت ۱۴۰ کیلومتر مربع در دسترس این دو برند صنعتی ایران نهاده شد تا در فرصت قانونی ۶ ماهه بسته به کشفیات اولیه دست بکار شود. متخصصان امید دارند بتوان کارخانه کنسانتره در شمال اصفهان را عن قریب راه اندازی کرد تا هم سنگ آهن استخراجی، در معادن فولاد مبارکه اصفهان لکار گرفته شود و خبر خوشی برای معدن های کوچک باشد تا قادر باشند با بکارگیری گنجایش این کنسانتره سازی، سنگ آهن را واگذار کنند و کنسانتره باز پس بگیرند.


منتشر شده در پنج شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۴