استخراج۲۵۰ هزار تن سنگ آهن از معادن فعال طبس

به گزارش آهن آپ:

 

کارشناس معدن سنگ آهن تپه طاق بیان کرد:

این واحد معدنی مقتدراست در سال میزان ۲۵۰ هزار تن محصولات سنگ آهن را به کنسانتره تبدیل کند.توجه مجموعه فعالیت‌های‌صنعتی‌ومعدنی دراستان طبس‌ روی مواد معدنی فلزی وغیرفلزی است که محصول تولید شده این معدن به شهرستان اصفهان فرستاده می‌شود.

مدیر استخراج مواد معدنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان تشریح کرد:

خواهان آن هستیم که باتوسعه واحد معدن سنگ آهن و احداث واحد جوار معدنی بتوانیم اکتشاف و استخراج سنگ آهن را افزایش دهیم.همچنین با افزایش تولید سنگ آهن می توانیم سنگ آهن بیشتری را در اختیار خطوط تولید فولادسازی کشور قرار دهیم.

مدیرعامل مجموعه صنعتی و معدنی سنگ آهن بیان کرد:

احداث واحد جوار معدنی افزون بر اشتغالزایی و کسب ارزش افزوده می تواند باعث مهاجرت معکوس به روستا های اطراف معادن نیز شود. هم اکنون در این واحد معدنی۵۰ نفر مشغول به کار هستند،  که با افزایش ظرفیت کارخانه بالغ بر ۲۵ نفر دیگر در کارخانه و ۵۰ نفر هم در معدن برای استخراج سنگ آهن مشغول خواهند شد.

وی در ادامه به سخنان خود افزود: معدن تپه طاق دستگردان یکی از این معادن فعال در شهرستان طبس است که درحال حاضر ۸هزار و ۵۰۰ نفر در مجموعه های معدنی طبس مشغول به فعالیت اند.


منتشر شده در شنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۱ ۱۲:۱۵