استخراج لیتیم از دریاچه ارومیه تکذیب شد

به گزارش آهن آپ:

معاون وزیر صمت و رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه به وجود یا عدم وجود منابع لیتیم در آن مربوط نیست و این مسئله ناشی از تغییرات اقلیمی و استفاده نادرست از منابع حوضه آب‌ریز است.

وی خاطرنشان کرد: اگر وجود لیتیم در دریاچه ارومیه ثابت شود، باید مقیاس اقتصادی برای استخراج آن وجود داشته باشد تا به انجام عملیات بپردازیم. لذا مطالبی که در فضای مجازی در رابطه با خشکاندن دریاچه ارومیه به قصد برداشت لیتیم مطرح می‌شوند، به هیچ عنوان درست نبوده و تکذیب می‌شوند. عده‌ای عنوان می‌کنند که دریاچه‌هایی نظیر ارومیه جهت استخراج لیتیم از عمد در حال خشک شدن هستند، این موضوع نامربوطی است و باید گفت برای استخراج ذخایر لیتیم نیازی به خشک کردن جایی نیست.

وی با بیان این‌که منبع اصلی ذخایر لیتیم در همه جای جهان در شورابه‌ها موجود است و ربطی به دریاچه ارومیه، قم و مانند آنها ندارد، خاطرنشان ‌کرد: ذخایر بسیار خوب لیتیم در جای جای کشور به‌ویژه شورابه‌ها، دریاچه قم، حاشیه خلیج‌فارس و غیره شناسایی شده است.


منتشر شده در چهارشنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۱ ۱۲:۰۲