استقامت بازار بر رشد نرخ ها

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، افت بازار سرمایه و زیاد شدن قیمت ارز نیمایی و آزاد باعث انباشته شدن نقدینگی به بازارهای کالایی در مدت یک هفته گذشته شد که بازار فولاد هم از این لبریز شدن در امان نماند و با رشد نرخ مواجه شد. افزایش قیمت ارز نیمایی زیاد شدن نرخ های پایه در بورس کالا را در پی داشت و با رشد قیمت ارز آزاد، حجم رقابت برای خرید شمش و مقاطع شدید شد ، زیرا در این شرایط وقفه خرید برای هفته های بعد به معنی ضرر خواهد بود. با وجود بازار داغ شمش و مقطع ها در رینگ بورس کالا اما بازار آزاد مقاطع طویل فولادی این روزها پیشرفتی داشت و با وجود اینکه پیش گویی می شد قیمت هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد به ۱۱ هزار تومان برسد، وجود نداشتن مشتری خرد و بزرگ در این بازار اجازه نداد که نرخ میلگرد در این هفته به ۱۱ هزار تومان برسد. در این میان اگر سرپرستان امر قادر نباشند اندیشه ای برای نقدینگی افزاینده در کشور کنند، رشد نرخ شمش و مقاطع طویل فولادی حتی با نبودن درخواست مصرفی کار گریز ناپذیری خواهد بود که در حالت رویداد باعث می شود تا وضعیت توقف تورمی در بازار رخ دهد. روز سه شنبه ۱۸ شهریور بورس کالا نظاره گر عرضه ۸۶ هزار تن شمش فولاد با قیمت پایه ۷۹۰۰۰ تومان بود. با این حال داد و ستد اولیه ابتدایی این کالا در رینگ نظاره گر رقابتی چشمگیر بود به این شکل که قیمت هر کیلوگرم شمش به ۹۵۰۰۰ تومان رسید اما در ادامه پس از درنگی کوتاه در جریان خرید و فروش ، حجم رقابت منطقی تر شد و در آخر هم میانگین نرخ هر کیلوگرم شمش خرید و فروش شده در این روز به ۹ هزار و ۵۰ تومان رسید. با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد بورس، قیمت هر کیلوگرم شمش برای تولیدکننده نهایی ۹۸۵۰ تومان خواهد بود. در هفته های قبل حرف از خرید و فروش هر کیلوگرم شمش با قیمت ۹ هزار تومان در بورس کالا و تایید آن دور از ذهن بود اما رشد قیمت ارز نیمایی از سویی باعث زیاد شدن نرخ پایه شد و از طرف دیگر هم رشد قیمت ارز آزاد با بوجود آوردن ذهنیت دوباره افزایش نرخ ها و درکنار آن افت بازار سرمایه، رشد نرخ در بورس کالا و بازار آزاد را بدنبال داشت.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در شنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۲۸