اصلاحیه دستور العمل های تازه

به گزارش آهن آپ، رضا شهرستانی درباره آخرین شرایط دستور العمل تنظیم عرضه و درخواست چرخه فولاد، بیان کرد: با دقت به اینکه جلسه بررسی این دستور العمل در هفته قبل ناتمام ماند، روز شنبه هم جلسه دیگری شکل گرفت. بر طبق آن قرار شد آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، نکته های ضعف دستور العمل را که در جلسه معلوم شد، به طورت تخصصی شناسایی کند و بعد ازآن  نتیجه را برای بازبینی به دولت ارسال کند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد اضافه کرد: بنابراین می بایست تا هفته آینده منتظر بمانیم تا توصیه اصلاحیه به دولت فرستاده شود و دولت طی بررسی نکته های ضعف، در دستورالعمل بازبینی کند. وی در مورد نکته های ضعف این دستورالعمل، فرمود: می بایست همه فرآورده های نهایی چرخه فولاد از راه بورس عرضه شود؛ تفاوت نرخ را می بایست در اختیار بورس قرار دهیم تا خود آنها کنترل کنند، در حقیقت همان کاری که ۲۰ سال است بورس انجام می‌دهد و نمی‌شود ماهانه آن را ثابت نگه داشت چرا که نرخ فولاد هر روز عوض می شود و می بایست بازار را بررسی کنند که اگر درخواست دروغینی تشکیل شد کف نرخ ها را بالاتر ببرند و اگر نبود، کف را کم کنند.
شهرستانی ادامه داد: مورد بعدی این بود که تفاوت نرخ ورق فولاد که ۸۰ درصد CIS مشخص شده خیلی زیاد است چرا که درخواست زیادتر از احتیاج است که خود سبب سفته بازی در بازار می‌شود بنابراین ما پیشنهاد دادیم این عدد ۹۵ درصد باشد. برای فرآورده های طویل هم به جای ۸۰ درصد اعلام کردیم ۹۰ درصد باشد.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید کرد: اگر این نظر در دولت تصویب شود، نرخ گذاری امری که در دستورالعمل ذکر شده بود، باطل می‌شود. وی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه به جای امضای طلایی، یک فرمولی برای مصرف داخلی و صادرات مشخص شود که تنها ضرایب این فرمول هر چند وقت عوض شود.
شهرستانی ادامه داد: همینطور می بایست بر طبق مقدار مصرف سهمیه بندی شود نه بر طبق گنجایش؛ چراکه ما ۲۵ میلیون تن گنجاییش فرآورده های طویل در کشور داریم در حالی که احتیاج ما ۷.۵ میلیون تن است.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار کرد: مورد دیگر اینکه کوره‌ها خیلی برای چرخ فولاد اهمیت دارند چراکه ۵۰ درصد احتیاج داخل را تهیه می‌کنند. این کوره‌ها قسمت خصوصی حساب می‌شوند و مواد اولیه را از بازار آزاد به نرخ های بین المللی می خرند بدین جهت ظلم است که با ۸۰ درصد نرخ CIS در بورس عرضه کنند، مگر اینکه نرخ مواد اولیه شأن هم با همان نسبت تهیه شود؛ اگر این شرکت‌ها بسته شوند شرکت‌های بزرگ ناچاربه تهیه احتیاج داخل می‌شوند و صادرات از میان می‌رود بنابراین می بایست این مسئله هم با حضور معاونت معدن وزارت صمت، مسئولان بورس و انجمن فولاد نظارت شود.

 

برچسب ها: آهن آپ  ورق


منتشر شده در سه شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۳