اضطراب در بازار آهن

به گزارش آهن آپ روز قبل با وجود اینکه قیمت دلار در کانال ۲۴ هزارتومان در تغییر بود، با این وجود نرخ ها در بازار آهن با ثبات تقریبی همراه بود. با این وضعیت همواره خبری از پیشرفت در این بازار نیست و افت بر این قسمت سایه افکنده است. از طرف دیگر هم با اینکه بازار آهن در دسته مشاغل گروه یک منتقل شد و خبری از تعطیلی توسط کرونا نبود، ولی حقیقت این است که وضعیت موجود در بازار با تعطیلی فرق زیادی ندارد. 
به بیان بعضی از پرکاران این بازار، با نرخ های موجود در بازار کسی میل و رغبتی به ارائه فاکتور ندارد و حتی از سمتی، مبادی فروشی که نرخ های خود را به شکل مقطوع بیان می کردند، تخفیف هایی را در نرخ های خود اعمال کرده اند ولی با این وجود هم پیدا کردن مشتری در این شرایط غیرممکن شده است زیرا تقاضا کنندگان خرید آهن خواهان کاهش قیمت ها هستند.
تورمی که به وسیله توقعات ناشی از مذاکرات وین تشکیل شده است، اصلی ترین مشکل در این بازه می باشد؛ چراکه برخی توقع دارند با برطرف کردن تحریم ها نرخ دلار سقوط کند و به همین دلیل شروع به فعالیت نمی کنند. همچنین لازم به ذکر است که بورس کالا هم در این بین در دو هفته پشت سر هم به وسیله تحریک قیمتی، به افزایش  پایه شمش و همینطور قیمت مقاطع شروع کرد و با دقت به وضعیت بازار، درصورت تداوم روند ذکر شده، اوضاع کف بازار در وضعیت بدتری هم قرار خواهد گرفت.
در هرصورت رسیدگی به  نرخ های بیان  شده از سوی تولیدکنندگان مقاطع نشان دهنده آن است که روز گذشته در بازار میلگرد، اغلب قیمت های میلگرد بدون تغییر اعلام شد؛ در این میان برخی قیمت های خود را ۱۰ الی ۳۰۰ تومان کاهش داده و برخی نیز افزایش ۲۰ الی ۲۰۰ تومانی را در قیمت های اعلامی خود اعمال کردند.
در حوزه تیرآهن کیلویی هم شاهد تغییری در قیمت ها نبودیم. در تیرآهن شاخه ای هم نرخ تیرآهن ماهان ثابت بیان شد و تیرآهن ذوبی در اندازه های پرفروش با افت ۱۰ الی ۴۰ هزارتومانی روبرو شد و در دیگر اندازه ها افت ۳۰ الی ۵۰ هزارتومانی دیده می شد.
در قسمت نبشی و ناودانی هم بیشتر فروشندگان این فرآورده ها نرخ های خود را ثابت نگه داشتند و البته در بعضی از فرآورده های  نبشی رشد ۵۰ الی ۱۰۰ تومانی دیده می شد. نرخ پروفیل ضخامت ۲ هم از طرف تولیدکنندگان این حیطه با افت ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان بیان شد و در دیگر سایزها هم بیشتر نرخ ها با ثبات همراه بود.
در کل می توان نتیجه گرفت که بازار آهن در وضعیتی قرار گرفته است که حتی با وجود آرامش تقریبی هم خریداران میلی به خرید از این بازار ندارند و به وسیله نتایج مذاکرات وین امید افت نرخ ها برای مصرف کنندگان به وجود آمده است.

به گزارش آهن آپ روز قبل با وجود اینکه قیمت دلار در کانال ۲۴ هزارتومان در تغییر بود، با این وجود نرخ ها در بازار آهن با ثبات تقریبی همراه بود. با این وضعیت همواره خبری از پیشرفت در این بازار نیست و افت بر این قسمت سایه افکنده است. از طرف دیگر هم با اینکه بازار آهن در دسته مشاغل گروه یک منتقل شد و خبری از تعطیلی توسط کرونا نبود، ولی حقیقت این است که وضعیت موجود در بازار با تعطیلی فرق زیادی ندارد. 
به بیان بعضی از پرکاران این بازار، با نرخ های موجود در بازار کسی میل و رغبتی به ارائه فاکتور ندارد و حتی از سمتی، مبادی فروشی که نرخ های خود را به شکل مقطوع بیان می کردند، تخفیف هایی را در نرخ های خود اعمال کرده اند ولی با این وجود هم پیدا کردن مشتری در این شرایط غیرممکن شده است زیرا تقاضا کنندگان خرید آهن خواهان کاهش قیمت ها هستند.
تورمی که به وسیله توقعات ناشی از مذاکرات وین تشکیل شده است، اصلی ترین مشکل در این بازه می باشد؛ چراکه برخی توقع دارند با برطرف کردن تحریم ها نرخ دلار سقوط کند و به همین دلیل شروع به فعالیت نمی کنند. همچنین لازم به ذکر است که بورس کالا هم در این بین در دو هفته پشت سر هم به وسیله تحریک قیمتی، به افزایش  پایه شمش و همینطور قیمت مقاطع شروع کرد و با دقت به وضعیت بازار، درصورت تداوم روند ذکر شده، اوضاع کف بازار در وضعیت بدتری هم قرار خواهد گرفت.
در هرصورت رسیدگی به  نرخ های بیان  شده از سوی تولیدکنندگان مقاطع نشان دهنده آن است که روز گذشته در بازار میلگرد، اغلب قیمت های میلگرد بدون تغییر اعلام شد؛ در این میان برخی قیمت های خود را ۱۰ الی ۳۰۰ تومان کاهش داده و برخی نیز افزایش ۲۰ الی ۲۰۰ تومانی را در قیمت های اعلامی خود اعمال کردند.
در حوزه تیرآهن کیلویی هم شاهد تغییری در قیمت ها نبودیم. در تیرآهن شاخه ای هم نرخ تیرآهن ماهان ثابت بیان شد و تیرآهن ذوبی در اندازه های پرفروش با افت ۱۰ الی ۴۰ هزارتومانی روبرو شد و در دیگر اندازه ها افت ۳۰ الی ۵۰ هزارتومانی دیده می شد.
در قسمت نبشی و ناودانی هم بیشتر فروشندگان این فرآورده ها نرخ های خود را ثابت نگه داشتند و البته در بعضی از فرآورده های  نبشی رشد ۵۰ الی ۱۰۰ تومانی دیده می شد. نرخ پروفیل ضخامت ۲ هم از طرف تولیدکنندگان این حیطه با افت ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان بیان شد و در دیگر سایزها هم بیشتر نرخ ها با ثبات همراه بود.
در کل می توان نتیجه گرفت که بازار آهن در وضعیتی قرار گرفته است که حتی با وجود آرامش تقریبی هم خریداران میلی به خرید از این بازار ندارند و به وسیله نتایج مذاکرات وین امید افت نرخ ها برای مصرف کنندگان به وجود آمده است.

 

برچسب ها: آهن آپ تیرآهن میلگرد نبشی ناودانی      


منتشر شده در سه شنبه، ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۱۵