اعتراض فولادی ها به ضریب های نرخی

به گزارش  آهن آپ ، پرکاران حیطه معدن در بیشتر از یک سال گذشته  اعتراضات زیادی را بسته به ضرایب نرخی ابراز داشته‌اند و بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از تولیدکنندگان و پرکاران چرخه فولاد تقاضا کرده است که با نظارت تخصصی و هم‌ فکری درمورد این مسئله تصمیم‌ گیری کنند. 
در این بین وحید یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درمورد این که با انجام دستورالعمل تنظیم عرضه و درخواسست چرخه فولاد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چه رویدادی برای این ضرایب نرخی خواهد افتاد گفت: دستورالعمل کلاً موضوع ضرایب نرخی مواد اولیه چرخه فولاد را به شکلی برای تصمیم‌ گیری دقیق ‌تر به آتی واگذار کرده است. آنچه می بایست دقت کرد کرد این است که شرکت‌های فولادی و معادن گوناگون تا آخر سال ۹۹ برنامه ریزی کرده و قراردادهایشان را نوشته اند و اگر رویدادی هم برطبق برنامه ‌ریزی‌های وزارت صمت درمورد عرضه در بورس پیش بیاید، معمولاً برای سال آتی خواهد بود.
همینطور با اشاره به گفتگوها قبل تر، این انجمن با دیگر شکل گیری قسمت خصوصی برای مشخص کردن ضرایب نرخی فرآورده های بالادستی چرخه فولاد بیان کرد: صحبت های میان انجمن فولاد، انجمن سنگ آهن و خانه معدن برای عوض کردن ضرایب نرخی چرخه فولاد به دلیل تفاوت نظرهایی که وجود داشت، به نتیجه‌ای نرسید. هرچند نکته هایی که مورد توافق همه این انجمن‌ها بود، عبارت بودند از ضرورت عدم سرکوب نرخ فولاد و دید حمایتی به معدن های کوچکتر تا بیشتر به آنها کمک شود.
وی با پیش گویی احتمال افزایش نرخ مواد اولیه فولاد در صورت عرضه در بورس کالا بیان کرد: اگر تعامل مطلوبی روی این عرضه انجام نشود، عرضه در بورس کالا سبب بوجود آمدن یک تورم نرخی در فرآورده های فولادی خواهد شد، زیرا زمانی که در بورس، عرضه به اندازه لازم نباشد و درخواست روی آن کالا افزایش یابد ، رقابت انجام خواهد شد و نرخ ها را افزایش خواهد داد و طبیعتا هنگامی که که نرخ نهاده‌ها زیاد شود ، روی نرخ فرآورده های نهایی و فروش آنها تأثیر خواهد داشت که به نظر نمی‌رسد این رشد تورمی نرخ فرآورده های فولادی، خواسته سیاستگذاران دولت باشد.

 

برچسب ها: آهن آپ


منتشر شده در پنج شنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۰۴