افت درخواست در بورس کالا

بورس کالا

بادقت به آمارپایانی اعلام شده درخرید وفروش های بورس کالا ، ۳۱۶ هزار و ۸۶۲ تن از انواع مقاطع طویل فولادی عرضه شده در این بازار که تنها ۵۱۹ تن از مقاطع عرضه شده خرید وفروش شد به این مفهوم که ۰،۱۷ درصد. همچنین در روز قبل از میان ۲۶۷ هزار و ۹۰ تن سبد میلگرد مخلوط عرضه شده در بورس کالا تنها ۲۷۹ تن خرید وفروش شد یعنی ۰،۱۰ درصد آن که با نرخ پایه بود.
 
در این حالت شاهد افت قیمت سبد مخلوط میلگرد در مقایسه به قیمت هفته قبل بودیم که میتوان این افت را ۲،۵ درصد بیان کرد که روز قبل نرخ متوسط سنجیده شده انتهایی سبد مخلوط میلگرد یکسان با نرخ پایه برابر ۱۳۰ هزار و ۷۵۹ ریال بود. و ولی در آمار خرید وفروش ها ، یک عرضه میلگرد ساده ۲۳ ذوب آهن با نرخ پایه ۱۶۵هزار ریال یکسان با نرخ پایه وهمچنین یک سبد میلگرد ساده صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر نیز با نرخ انتهایی ۱۴۹ هزار و ۵۴۱ ریال یکسان با قیمت پایه قرار گرفت که شاهد درخواست بسیار محدود و کمی از هردوی آن ها بودیم.
و اما تیرآهن نیز با نرخ پایه یعنی ۱۳۵ هزار و۹۹۰ ریال یعنی ۰،۵۸ درصد  از بین ۳۳ هزار و ۴۷۴ تن تیرآهن  تنها ۱۹۲ تن مورد خرید وفروش قرار گرفت ،که میتوان گفت در مقایسه به هفته قبل ۲،۵ درصد افت داشت. نبشی و ناودانی در روز قبل هیچ کدام به تابلوی خرید وفروش ها نرسیدند با وجود ۵ هزار و ۵۲۸ تن نبشی و ۶۶۰ تن ناودانی برای عرضه ، میتوان گفت شرایط ناودانی مثل هفته قبل بود اما نبشی شرایط بدتری داشت چون نبشی در بورس کالا هفته قبل با درصد بسیار کمی به فروش رفته بود.
سبد میگلرد کلاف نیز با یک عرضه ۱ هزار تنی با نرخ ۱۳۵ هزار و۹۹۰ ریال از سمت ذوب آهن در آگهی قابل مشاهده بود که دارای درخواست ۲۷۵ تن بود که تنها ۲۵ تن آن با همان قیمت پایه خرید فروش شد و به این حالت با شرایط نا منظم در بورس کالا خریداران بی هیچ رقابت نرخی درخواست بیشتر از ۰،۲ درصد را ثبت نمی کنند چون مقاطع طویل فولادی این روزها در بازار آزاد ارزان تر معامله می شوند. بورس کالا همچنان هیچ سودی برای خرید ندارد پس باید توقع منظم شدن بورس کالا باشیم.
اگر قرار است در بورس کالا عرضه و درخواست به همین روال تداوم پیدا کند پس چرا پرکاران بورس با افت ضریب قیمت موافقت نکردند؟ ولی برطبق دستورالعمل اگر سه هفته پی در پی بورس کالا بدون مشتری بماند نرخ های پایه را در هفته آتی باید ۵ درصد افت کند.
برچسبها:میلگرد  نبشی  ناودانی تیرآهن


منتشر شده در یکشنبه، ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۵۰