افت کردن صادرات فولاد چین در این سال ها

 

طبق بررسی بخش آهن آپ، کشور چین در سال 2019 به میزان 64.29 میلیون تن فرآورده های فولادی به دیگر کشورها فرستاده است. این حجم از صادرات چین بسته به سال قبل نزدیک 7.3 درصد افت کرده است. در ماه دسامبر هم حجم صادرات فولاد نزدیک 15.8 درصد کاهش داشته است. اطلاعات بیان می کنند که صادرات چین بسته به ماه نوامبرنزدیک 2.4 درصد بیشتر شده و نهایتاً حجم صادرات 4.68 میلیون تن درج شد. براسات تحقیقات بدست آمده در ماه دسامبر به میزان 1.48 میلیون تن فولاد به کشور چین وارد شده که این حجم از واردات فولاد اینگونه بیان می کند که میزان واردات فولاد این کشور به مقدار 46.8 درصد پیشرفت یک ساله و 42.3 درصد هم یک ماهه ترقی کرده است. اتحادیه خودروسازان چین بیان می کند که در سال 2019 حجم تولید و فروش خودرو در این کشور با این که در نیمه دوم سال توسعه یافته، ولی رویه ی کاهشی در بازار خودرو برقرار بوده است. در سال قبل 25.721 دستگاه خودرو در چین به تولید رسید این حجم از تولید بسته به سال کنونی نزدیک 7.5 درصد افت کرده است. با وجود اینکه حجم فروش 8.2 درصد کاهش یافته، ولی 25.769 میلیون دستگاه تثثبت شده‌است.آمار و ارقام حکایت از آن دارد که کشور چین، عظیم ترین تولیدکننده و فروشنده خودرو در جهان هست و خواهد بود. با این وجود، حجم کم شدن تولید نزدیک 4.2 درصد از آن‌چه که توقع داشتیم، افت زیادتری داشته‌است.

طبق تحقیقات ما، اتحادیه آهن و فولاد چین عنوان کرد که در سال 2020 رشد گنجایش تولید فولاد در این کشور قدغن می‌باشد. انجام این سیاست به دنبال نقشه تصحیح مکانیسمی و تعادل توزیع و درخواست فولاد در کشور چین می‌باشد. در سال 2019 به میزان 26 میلیارد دلاربرای شرکت‌های فولادی چین بهره پیشگویی شده‌بود. این مجمع در صدد از رده خارج کردن تکنولوژی‌های کهن تولید فولاد می‌باشد.از سوی دیگر اتحادیه آهن و فولاد چین به توزیع اضافی فولاد در این کشور اخطار داده است ، چرا که گمان می‌رود که حجم درخواست بدنبال افزایش توزیع زیاد نشود.این طور دور اندیشی شده است که در سال 2020، تولید فولاد خام چین مشابه سال گذشته به میزان 6 درصد افزایش پیدا کند ، ولی حجم درخواست تا 2 درصد کاهش یابد.

فولاد چین

برچسبها:آهن آپ فرآورده های فولادی


منتشر شده در شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۰۳