افزایش بی درنگ نرخ میلگرد آجدار


بر اساس تحلیل آهن آپ ، همان صورت که شاهد هستیم افزایش قیمت ها بی درنگ در بازار میلگرد آجدار ادامه دار بوده، به صورتی که شاهد رشد ۵۰ الی ۱۰۰ تومانی در مقابل هر کیلو محصول در روز قبل بوده ایم. گویا به غیر از چند مورد که هنوز در کانال قیمتی ۵۴۰۰ تومان +vat فعالیت دارند، می‌توان گفت که عرفا  قیمت کف بازار میلگرد آجدار این مرز نرخی را درنوردیده و وارد کانال ۵۵۰۰ تومانی شده است.

کارشناسان اعتقاد دارند که زنجیره تولید قسمت واقعا خصوصی، در یک حلقه غلط رشد طولانی نرخ ها دچار شده بصورتی که اکنون از هیچ منطق معینی تبعیت نمی کند و این جریان بی نظمی تا زمانی که پشتکار قوی و محکمی برای رفع آن به وجود نیاید، متاسفانه حداقل همچنان تا پایان امسال ادامه خواهد یافت.
احیانا در ادامه این مسیر، دولت زیر فشار مافوق ها، دستورالعمل هایی را قرار خواهد داد که شرایط را به درجات بدتر می کند زیرا اگر برای نمونه یک دفعه اعلام کند که صادرات فلان مواد اولیه ممنوع می باشد، باز هم خصوصی ها تا اخر سال شمسی محصول تولیدی خود را پیش فروش کرده‌اند و کاری نمی توانند انجام دهند و به این گونه است که در صورت اجرای این چنین دستورالعمل ها بعد از عید بازار بصورت وارونه و در سمت مخالف به بی نظمی کشیده می شود.

با توجه به پیشتازی قیمت میلگرد آجدار در بازار و رشد نرخ های بی درنگ، تاکید می شود که نرخهای اکنون بازار داخلی، برای مدت زیاد یا حتی بین مدت کاربردی و قابل تکیه کردن نیست و اکنون مصرف و پذیرفتن در بازار داخلی دارد و با بهترشدن وضعیت و فروکش نمودن درخواست های مهیج و گذشتن از دو تاریخ حساس از جهت روانی برای مصرف کننده نهایی امید است، دوباره به کف نرخی قابل تکیه یعنی همین ۵۰۰۰ تا ۵۴۰۰ تومان برگردد.

برچسبها:آهن آپ   میلگرد آجدار 


منتشر شده در پنج شنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۵۰