افزایش تولید در صنعت فولاد

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ،  در صورتی که سخت ترین تحریم ها بر اقتصاد ایران چیره شده، پرش تولید، به عنوان راهبرد اساسی پیش روی کشور قرار گرفته و قسمت های گوناگون صنعتی و تولیدی به این مسئله به راحتی اطلاع یافته اند که نه فقط نباید تعطیل شوند، لاکن می بایست راه رو به پیشرفت را پیمود. در این میان نباید این حقیقت را هم دور از تصور داشت که شرایط فعلی با نقطه مورد نظر فاصله دارد؛ زیرا در مدت سه سال قبل، افزایش قسمت حقیقی اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بین المللی پول پیش گویی کرده این جریان تا پایان سال ۹۹ در اقتصاد ایران تداوم دارد و افزایش اقتصادی به منفی ۵ درصد برسد که به هرجهت می بایست وضعیت محیطی برگرفته از گسترش ویروس کرونا را هم در نظر گرفت. موضوع مهم این است که اقتصاد ایران از لحاظ علمی، در دوران رکورد تورمی قرار گرفته و آن چیزی که در این دوران زمانی احتیاج کشور است، سرمایه گذاری های تازه و پیشرفت صنایع مولد و بالا دستی است؛ این شرایط بیان می کند که با وجود توانایی انجام کارهای قابل توجه، صنعت کشور به پشتیبانی های مهم و اصلی احتیاج دارد؛ مخصوصاً صنایع با وجود تحریم ها و فشارهای مالی در مدت دو سال قبل استقامت کرده اند و اجازه نداده اند شرایط شغلی کشور با آشوب مواجه شود و همواره می توان به افق های تازه امید داشت. در این بین، چرخه تولید در برخی از قسمت های های معدن و صنایع معدنی و به ویژه در فولاد کشور مانند فولاد مبارکه پرش را تجربه می کنند. مختار بخشیان معاون بهره برداری شرکت فولاد مبارکه بیان کرد: در وضعیت کنونی با آمدن پروژه گاز زدایی در فولاد مبارکه تا آخر سال کنونی، گنجایش گرید های مخصوص از ۷۰۰ هزار تن به یک میلیون تن و۲۰۰ هزار تن خواهد رسید. ایشان فرمود: با بهره برداری از نقشه فوق در فولاد مبارکه تا آخر سال کنونی می توان در گریدهای مخصوص توانایی کار و گنچایش تولید را افزایش داد. وی اضافه کرد: هرچند بخشی از اسلب تولید را به ورق تغییر می دهیم ولی قسمتی را هم نمی توانیم؛ زیرا در خط نورد کنونی توانایی تولید وجود ندارد و اجتیاج به پشتکار زیاد دارد که قادر باشد این بخش از ایجاد ارزش افزوده را هم طی کرد ولی توانایی صادرات مهیا خواهد شد. معاون بهره برداری شرکت فولاد مبارکه با گفتن اینکه ایستگاه گاز زدایی نقشه بزرگی است، ولی نورد گرم ۲ ابر نقشه ملی است، تأکید کرد: به علت اینکه در منطقه، نقشه ای به این بزرگی نداریم بدین جهت به پشتیبانی همه جانبه کشوری احتیاج داریم و همه پایه های کشور باید یاری کنند که این نقشه به پایان برسد؛ زیرا احتیاج کشور را کاملاً جواب می دهد و بعد از انجام آن حجم عرضه از درخواست سبقت خواهد گرفت.
 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در یکشنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۱۵