افزایش عرضه لازمه بازار فولاد

طبق اساس نامه کارگروه ساماندهی بازار، از مرداد ماه سال کنونی عرضه اسلب در بورس کالا شروع می شود که یک کارگزار کالایی این رویداد را راه حلی برای رشد گزینه خرید برای مصرف کنندگان ورق فولادی و آشکار شدن داد و ستد آن می توان دانست. بدین جهت طبق گفته های متخصصان بازار فولاد، در وضعیتی که اسلب در بازار خارج از بورس داد و ستد می شود، ساز وکار داد و ستدی معلومی ندارد و از روشنی لازم بهره مند نیست ولی با عرضه آن در بورس می شود شفافیت لازم را در داد و ستد و نرخ این کالای فولادی بوجود آورد. مورد بعدی این است که با عرضه اسلب در بورس ملزم است خریداران این کالا مورد ارزیابی قرار گرفته و از فیلتر های کنترلی عبور کنند که این کار می تواند با شناسایی درخواست حقیقی ، به نظارت برتر نرخ ها و یافتن نرخ های حقیقی تر در بازار کمک شایسته ای کند. عرضه اسلب در بورس به عنوان ماده اولیه تولید ورق های فولادی و لزوم خریداران به فروش ورق های تولیدی خود در تالار نقره ای، قادر است به مصرف کنندگان ورق این آرامش را بدهد که افزون بر فولاد مبارکه به عنوان تنها پخش کننده کنونی ورق در بازار، از این به بعد عرضه کنندگان تازه ای هم اقدام به عرضه ورق در بورس کرده و مورد های دیگری برای انتخاب و خرید برای آنها وجود خواهد داشت. کنون نباید اجازه دهیم مداخله های امری سد راه عرضه شرکت های بزرگ فولادی کشور که سال ها در بورس کالا هستند، شوند. حضور هم زمان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بورس کالا و بررسی بر میزان عرضه ها و ورود خریداران، می تواند در آخر سال خیز تولید را تحقق ببخشد و در غیر این صورت با استمرار ناتوانی نظارتی وزارت صمت، عرضه ها صورت نمی گیرد و نرخ ها دائم زیاد خواهد شد.


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۷