افسار گسیخته بازار آهن

برطبق گزارش تحلیل گران آهن آپ ، در بازار فولاد نرخ ‌ها به بیشترین سطح تاریخ خود رسید. قیمت هر کیلوگرم میلگرد در بازار تهران باآنکه تاکنون به ۱۰ هزار تومان نرسیده است اما قیمت های کنونی به صراحت قصد نرخی میلگرد ۱۰ هزار تومانی را هدف گرفته که این عملکرد فراوان بحرانی است.

 این در صورتی است که بازی بازار با یک قیمت هدف‌ گذاری شده به طور دقیق یک بازی دو طرفه است و بعضی از پرکاران پسندیده بازار زمانی که قصد ۱۰ هزار تومانی را می ‌شنوند خود را برای فروش در قیمت هایی حدود ۹ هزار و ۳۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ فراهم می‌ کنند. این بازی نخستین بار نیست که اتفاق و آخرین ‌بار هم نخواهد بود.

 از طرفی دیگر بازار فولاد مداوم به رکورد شکنی‌ های نرخی بدگمان بوده و هر رکورد تازه ای آمادگی نوسان مرحله بازار را به دنبال‌ داشته است.  از این جهت تاثیر دلار بر بازار فولاد هم زمان زیادی است که تجربه و ثابت شده و این دفعه هم تاثیر دو جانبه آن را باید در نظر داشت و نوسان مرحله قیمت دلار بیواسطه در بازار فولاد نیز تاثیر گذار خواهد شد. 

بازار تیرآهن اما کختلف است و سرعت افزایش نرخ ها بیشتر مشابه به سرسام ارقام است تا اعلام قیمت و بهتر است فقط به اخبار قیمت در جدول نرخ ‌ها اکتفا کنیم، ممکن است در آینده شرایط بهتر شود.  در پایان ممکن است بتوان به این نکته اشاره کرد که سرعت افزایش نرخ ‌های روز قبل در بازار میلگرد کمی کاهش یافته است و آسایش کمی را شاهد بودیم. در این میان این بازرگانان هستند که از شرایط کنونی بازار نفع می برند و سختی اصلی بر دوش مصرف کنندگان افتاده است. از مهم ترین نرخ هایی که با رشد در بازار آهن و فولاد مصرف کننده را گرفتار صدمه و سرگردانی کرده است رشد سرسام آور نرخ میلگرد و نرخ تیر آهن می باشد
برچسبها:تیرآهن  آهن آپ میلگرد


بازار آهن


منتشر شده در پنج شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۲