افق صنعت فولاد در نظارت چین

چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد جهان بحساب می آید برهمین اساس توقع می رود در سال ۱۴۰۰ بازار فولاد جهان از جریان بازار چین تبعیت کند. چین درتلاش است تا افت انتشار گاز دی‌اکسید کربن را در سیاست‌های آینده خود قراردهد و به خاطر همین علت تولید فولاد سبز مورد توجه سیاست‌گذاران و صنعتگران چینی قرار گرفته است.
براسای آمار جهانی کل فولاد تولید شده این کشور در سال ۲۰۲۰ معادل یک میلیارد و ۶۵ میلیون تن تخمین زده شده است. قبل از تشکیل جلسه کنگره خلق چین، سخنانی درمورد رشد تولید فولاد در سال ۲۰۲۱ مطرح بود. ولی در جریان تشکیل نشست دوقلوی خلق چین قرار شده است که افت انتشار گازهای گلخانه‌ای در ارجحیت سیاست‌گذاران باشد. در همین راستا توقع می‌رود سیاست افزایش تولید از ارجحیت های صنعت فولاد چین خارج شود. قرار بود نقشه های عمرانی بزرگی از طرف چین عملی شود، ولی عملی شدن این نقشه ها هم اکنون در ارجحیت دولت این کشور نیست. اگر این نقشه ها عملی می‌شدند، این کشور قطعا با افت فولاد مواجه می‌شد، ولی هم اکنون هیچ ‌گونه افت فولادی از طرف چین وجود ندارد.
در سال ۲۰۱۹، نزدیک ۵۵ میلیون تن فولاد از طرف چین ارسال شد. ولی حجم صادرات فولاد این کشور در سال ۲۰۲۰ به ۱۵ میلیون تن کاهش پیدا کرد. چین در سال قبل و در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰، از حجم واردات فولاد خود کم کرد.
ولی در ماه‌های اول سال ۲۰۲۱ به یک صادرکننده بزرگ فولاد تبدیل شده؛ یعنی توازن عرضه و درخواست فولاد در چین در حال تغییرونوسان است. این دگرگونی ها تأثیر پر اهمیتی بر بازار فولاد جهان دارد و نظارت دائمی بازار فولاد چین ملزوم به‌ نظر می‌رسد. این کشور در تکاپو است در ۶ ماه ائل سال ۲۰۲۱ واردات فولاد افت دهد، جریان صادرات خود را لفزایش دهد و توقع می‌رود در ۶ ماهه دوم سال آتی به یک قطب اصلی صادرکننده فولاد در جهان تبدیل شود.
تا جایی‌که حتی امکان دارد افت صادرات ۵۵ میلیون تنی سال ۲۰۱۹، در سال کنونی میلادی شکسته شود؛ درنتیجه نظاره گر حضور فولاد  ‌قیمت  پایین چین در بازارهای جهانی خواهیم بود. درنتیجه توقع می‌رود جریان نرخ فولاد در نیمه دوم سال آینده و در تمام جهان رشد قابل‌ توجهی نکند.
در چنین شرایطی از فولادسازان کشور توقع می‌رود جریان پیشرفت صادرات خود را بخصوص در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۰ رشد دهند. زیرا در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، به بعد با کاهای چین در راه پیشرفت صادرات و در سطح بین‌المللی، نظاره گر توقف جریان افزایشی نرخ فولاد خواهیم بود. هرچند دراین میان می بایست خاطرنشان کرد چین هم از افت نرخ فولاد ضرر می‌شود، لذا میزان صادرات خود را به شکلی کنترل می‌کند که افت نرخ قابل‌ توجه نباشد.
برطبق شواهد توقع داریم جریان تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۰ بسیار مطلوب باشد. هرچند انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم که بر جریان کارهای همه  حیطه های اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود. بدون تردید این دگرگونی بر صنعت فولاد کشور هم موثر است، با این حال، بخصوص که تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۹ خیلی خوب جلو رفت و توقع می‌رود کل تولید فولاد کشور از مرز ۳۰ میلیون تن هم عبور کند. در همین راستا می شود به حرکت این صنعت در راه  به حقیقت پیوستن افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و رسیدن گنجایش تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هم امید داشت.


منتشر شده در چهارشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۲۴