ایجاد انجمن کشوری آهن فروشان

دو ماهی از پذیرش  و فرمان  شیوه ‌نامه عرضه و درخواست چرخه فولاد موسوم به شیوه‌نامه نهاوندیان می‌گذرد، ولی  از وقتی که این شیوه ‌نامه در بازار فولاد عملی شد، پرکاران بازار فولاد از وجود برخی پیچیدگی ها در آن سخن گفتند و بعضی اعتراض کردند که در این مصوبه مزایای همه چرخه لحاظ نشده است و همواره گروهی از رانت و وضعیت های مخصوص بهره مند می باشند..
رئیس اتحادیه صنف دفاتر فروش آهن اصفهان با الزامی خواندن تشکیل یک نهاد کشوری برای اتحادیه‌های صنفی فروش آهن‌ آلات تاکید کرد: وجود یک اتحادیه صنفی کشوری قادر است در سیاست‌گذاری‌های بازار فولاد تأثیرگذارتر عمل کند، چرا که وقتی اتحادیه‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند و یک مقصود را دنبال کنند، راحت تر می‌توانند منفعت های خود و مصرف‌کنندگان را دنبال کنند.
وی اضافه کرد: ایجاد اتحادیه کشوری فروشندگان آهن مطلوب تر از این است که هر استان یک اتحادیه داشته باشد، هرچند به این شرط که سرپرستان اتحادیه کشوری کارآزموده، کارکرده، همدل و مورد اعتماد بخش های صنفی باشند تا قادر باشند کار را راحت تر جلو  ببرند و وجود این اتحادیه به طر قطع از اینکه هر اتحادیه‌ای راه خودش را برود، خیلی برتر است.
رئیس اتحادیه صنف دفترهای  فروش آهن اصفهان ادامه داد: اگر میان  اتحادیه‌های استانی تناسب  ایجاد شود و تمام استان‌ها یک راه را برای تهیه  و پخش فرآورده های  فولادی داشته باشند، وضعیت  مناسبی ایجاد می‌شود، اما اگرمانند وضعیت کنونی هر استانی بخواهد برای خودش یک تصمیم بگیرد، به طور قطع  وجود اتحادیه کشوری  بهتر است.
شمشمیری با اشاره به برچیده شدن اتحادیه کشوری فروشندگان آهن در سال ۹۷ تاکید کرد: در سال‌های قبل که اتحادیه صنفی فروش فرآورده های فولادی به صورت کشوری بود، تصمیم ای  یکپارچه و هماهنگ اتخاذ می‌شد، ولی متاسفانه به مرور زمان این اتحادیه کشوری از میان رفت.
وی در پایان تصریح کرد: هر چند کم کم در سال‌های گذشته بر استانی بودن اتحادیه‌ها تاکید شده است، ولی من همواره بر این باورم ایجاد اتحادیه کشوری از وجود اتحادیه‌های استانی مفیدتر است، هرچند در وضعیت کنونی که بورس کالا ایجاد شده و شیوه‌نامه چرخه
فولاد ابلاغ شده است، کشوری شدن اتحادیه آهن‌ فروشان دور از دسترس به نظر می‌رسد.
 


منتشر شده در پنج شنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۴۷