بازار آتشی بورس اوراق بهادار

بازار بورس


اگرچه شنیده ها بیانگر این است که دولت به پرکاران بازار اعلام کرده است که با هرگونه رشد نرخ بازارهای کالایی فعلا موافق نبوده و پی آن است تا در صورت میل به هرگونه سرمایه گذاری در برابر با نقدینگی مازاد، مانند ارتعاش گیری یا استرس از افت سرمایه متاثر از تورم دقت بیشتری به توزیع در بورس اوراق بهادار داشته باشد اما همچنان شاید پرش های نردبانی نرخ ها در بازار آهن در طول روز گذشته بوده ایم.

این نوع نگاه از نظر جمعی بسیاری از کارشناسان شایسته به نظر می رسد زیرا آنها اعتقاد دارند که دولت علتی نمیبیند که در بازار کالایی به ویژه بازار داخلی فولاد سرمایه‌گذار را برای استرس از افت ارزش نقدینگی خود شروع به خرید مازاد و انبار اجناس غیر ضروری پشتیبانی کند، به همین جهت حتی انگیزش های این گونه را هم به طرف بورس اوراق بهادار راهنمایی می کند.

شرکت های سمت عرضه و تولیدکنندگان بزرگ فولاد کشور هم این روزها در بازار سرمایه، پله های توسعه را چند تا یکی و با سرعت نجومی در حال سپری کردن هستند، ارقام و اعداد بازار سرمایه در خصوص افزایش سهام فولادسازان واقعا قابل اهمیت و تماشایی هستند که البته در پایان شکوفایی این صنایع به سود مصرف کنندگان حقیقی و یا روشن تر مردم جامعه نیز می باشد. در طول همین زمان کوتاه چندین نماد فولادی را شاهد هستیم که رکورد صعود ۵۰ درصدی سرمایه را چه در بازار آهن و چه در بازار فولاد زده‌اند؛ از این جهت هنوز هیچ دلیلی به خاطرارتعاش گیری دوباره نرخ ها در بازار آهن در طول روز قبل نتوانسته ذهن عموم را راضی کند. البته طبیعی است که قصد یک بنگاه اقتصادی رشد سود بیشتر باشد، اما مسئله اینجاست که زمانی که این بنگاه های اقتصادی خیلی بزرگ و با قدرت باشند، متقاعد نگه داشتن آنها برای دولت بسیار دشوار خواهد شد؛ همانگونه که دراین  چند سال بسیار با این نوع مسئله ها درگیر بودیم.


منتشر شده در دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۳۵