بازار آهن در انتظار کاهش نرخ ها

در هفته قبل با خبرهای مذاکرات بازار ارز جریان کاهشی داشت و دلار نقدی نیز درهفته قبل با افت ۳۵۰ تومانی در مقایسه به هفته قبل به ۲۵ هزار تومان رسید همچنین در این بین متوسط موزون حواله جات یا همان دلار نیما هم با افت ۲۶۷ تومانی روی۲۳ هزار و ۶۹۰ تومان ایستاد. امروز نیز به احتمال بسیار بازار متاثر از جریان های خارجی ، با جریان کاهشی همراه است که در جریان های خارجی می توان به سازگاری آمریکا با آزاد سازی منابع ایران در عراق و تقویت نشست مشترک برجامی اشاره کرد.
دراین چند ماه قابل آشکار بود که مهمترین جریان اثر گذار بر بازار مقاطع قیمت ارز بوده است، در حالتی که در پی تغییرات دلار در روز های شروع هفته قبل قیمت میلگرد ۱۴ آجدار نیز کمی رشد کرد ولی در وسط های هفته به علت جریان کااهشی قیمت دلار نرخ میلگرد نیز افت کرد و در آخر با افت ۳۰ تومانی در مقایسه به هفته های قبل ۱۲ هزار و ۷۴۰ تومان رقم خورد. 
 
در دیگر طرف نیز شاهد جریان کاهشی نرخ های دیگر محصولات بودیم مثل متوسط قیمت نبشی با فقط ۴۱ تومان افزایش ۱۳ و ۲۲۰ تومان، میانگین قیمت انواع پروفیل با ضخامت ۲ با افت ۵۴۵ تومانی روی ۲۱ هزار و ۶۴۳ تومان و ورق سیاه رول عریض ۱.۲۵ مبارکه با ۳۰۰ تومان افت ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رفت. در این بین البته با خبر حدس واردات ورق از وسط های هفته قبل بر رشد سرعت کاهشی نرخ ورق بی اثر نبود و ولی اکنون باید منتظر آن بود که این مسئله اجرا خواهد شد یا خیر.
با این حال نرخ های جهانی نیز مجدد جریان افزایشی به خود گرفته به صورتی که ورق گرم CIS تقریبا ۱۵ دلار و ورق گرم چین ۲۱ دلار در هر تن رشد داشته است، در نتیجه حدس رشد نرخ پایه عرضه های بورس به ویژه در حیطه ورق رخ خواهد داد، مگر آنکه افت قیمت دلار به مقداری باشد که تاثیر آن را خنثی کند، که دور از انتظار به نظر می رسد.
در خرید و فروش ها بورس کالا هم اگرچه شاهد رشد حجم درخواست در عرضه های شمش و مقاطع بودیم ولی همچنان قسمتی از بارها بدون مشتری باقی ماند، مانند اینکه در عرضه های روز شنبه فقط ۴۸/۶ درصد سبدهای مخلوط میلگرد آجدار آن هم با رقابت ۰/۴ درصدی و نرخ ۱۲ هزار و ۲۳۶ تومان با حساب کردن مالیات ثبت شد.نرخ شمش بلوم در بورس با ۱/۷ درصد رشد در مقایسه به نرخ کشف شده هفته های قبل ۱۱ هزار و ۴۲۰ تومان نرخ خورد و شمش القایی هم در انتهای هفته قبل با افت کم ۵ تومانی روی ۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان ایستاد.
در هرحالت اگر دلار دراین  هفته نیز جریان کاهشی را سپری کند موقعیت در بازار مقاطع برای پایداری نسبی و افت نرخ ها با سرعت ملایم مهیا است اما قیمت دلار به علت فضای روابط بین المللی بار دیگر جریان افزایشی به خود بگیرد بازار مقاطع در پی آن نرخ های خود را زیاد میکند.
برچسبها:قیمت میلگرد  نبشی ورق پروفیل


منتشر شده در یکشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۱۲