بازار آهن چشم به راه

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ،کمیسیون ساماندهی بازار بیان کرد که در نگهداری خط های قرمز نرخ ها اراده ای قوی دارد زیرا قصد و خواست بزرگان سه قوه در این مهم تاکید شده است. همینطور داد و ستد در آخرهفته ی گذشته بیان کرد که برخلاف سختی همه طرفه و حداکثری بعضی از نیرو های مافیایی کشور، کمیسیون ساماندهی بازار کشور دست کم در حیطه آهن، همچنان استوار است تا در حفظ خود در راستا نگهداری حقوق و نگهداری از نیرو خرید مردم در مقابله با شرایط بی نظمی نرخ ها را دست کم در بازار فولاد حمایت کند. در حال حاضر در دنباله راه و در قدم بعدی باید در انتظار پذیرش رسمی سقف قیمت داد و ستدی در بورس کالا باشیم تا این جدال میان سیستم های اجرایی یکبار برای همیشه تمام شود ، از سویی اراده سیستم های بررسی باید در راستا برخورد جدی با بروز رانت در خروجی بورس کالا باشد. این رانت، مخصوصاً رانتی که در بازار ورق می باشد، برای اکثریت این روزها خیلی آزار دهنده شده و باید هر چه زودتر حل شده و وارسی شود. همان گونه که نظاره گر هستیم، نگاه فولادسازان در تقاضای زیاد کردن نرخ ها به قیمت های بعضی اوقات دروغین زنجیره های انتهایی درخواست در بازار خارج از بورس کالا دوخته شده و بنابراین بازوهای بررسی باید با نیروی تمام و بدون گذشت نسبت به شناخت و درست کردن یا خراب کردن انجمن های شکل دهنده این رانت حداکثر تلاش خود را به کار گیرند. رویاروی تقاضای جنبه موافق فولادسازان و کمیسیون ساماندهی بازار چند وقتی است دنبال داشته و این تناقض و اغتشاش ها در داد و ستد بورس کالا و انتقادهای زیاد فولادسازان در رسانه ها کاملا آشکار شده است؛ امروز بالاترین نقطه این رویارویی بوده، یه شکلی که نظاره گر یکی از یخت ترین شرایط ممکن در جهت تصمیم گیری در مورد مشخص شدن تکلیف داد و ستد انجام شده برای کمیسیون ساماندهی بازار هستیم. اجازه وارد شدن و تثبینت قیمت های رقابتی بیشتر از خط قرمز قابل قبول ناظم بازار در بورس کالا و سماجت و تأکید کاسبان در این رشد نرخ هایی انجام شده، در رویارویی با اولتیماتومی که قبل تر کمیسیون ساماندهی بازار به پرکاران بازار فولاد در مورد خط قرمز نرخ های جهانی داده بود؛ وضعیت تصمیم‌گیری در دنباله این راه را سخت کرده است.

 

برچسبها:آهن آپ بازار ورق


منتشر شده در شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۰۵