بازار فولاد در عطش آسایش

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن آپ با دقت به وضعیت موجود، گاهی بهترین حالت برای بازار یک استراحت مرحله ای و افت قیمت های محدودی است که بتواند کالا های موجود در انبارها را جایگزین کرده و با یک مرحله کاهش قیمت، فضا را برای افزایش نرخ های بعدی آماده کند.
 این که موجودی انبارها به میزانی رشد کرده که انتظار آن را نداشتیم هم جدی است و اگر به هر علتی جو روانی این چند مدت تغییر کرده و به یک مسیر ویژه مایل شود، بازی بازار هم تغییر خواهد کرد. رفتارهای نرخی این مدت عاقلانه نیست اگر چه افزایش بهای فولاد تقریبا جامع است و بیشتر مصنوعات فولادی در این جریان رشد حرکت کرده‌‌ اند. 
این بازی زیاد طول نخواهد کشید ولی یکی از بهترین نمایشنامه افت قیمت برابر و ثابت بازار است که شاید به افزایش درخواست های داخلی هم منجر شود. پیچیدگی‌ های وضعیت فعلی را باید به تیرگی بازار فولاد اضافه کرد و شاید صبر و نگرش رخداد ها گزینه ‌ای منطقی‌ تر باشد..
از این جهت تجربه نشان داده که تلاطم بازار فولاد معمولا مقطعی است یعنی جریان پرشتاب افزایش نرخ‌ ها زود تر از میزان انتظار ایستاد ولی این بار وضعیت بازار به صورتی ای است که فضای بزرگی برای سقوط آزاد قیمت با جو روانی موجود ایجاد نشده است.

 در این شرایط چند رویداد تاثیر مشخص تری دارد یکی اثر بازار فولاد از تغییرنرخ دلار و دیگری جو روانی حکم کننده  بر جامعه یا بازارهای کالایی شبیه که هرکدام می‌تواند تاثیر خاص خود را در پی داشته باشد. بدین جهت این جریان ها البته به سرعت احتمالا تغییر نخواهد کرد، بنابراین بازار فولاد هم تغییرمرحله  بزرگی را شاید شاهد نباشد. این گفته به این معنی است که بازار فولاد به آرامی تمایل به ثبت قیمت پیدا می‌کند و این برابری در وضعیتی حکم کننده خواهد شد که از یکطرف شاهد رشد نکردن نرخ ها در بازار داخلی بوده و از طرفی دیگراعتدال شکننده ای در بازار حکم کننده شود.

برچسبها:آهن آپمنتشر شده در دوشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۵۲