بازار ورق درهفته های اخیر

در خصوص با جریان نرخ جهانی فولاد و اثرات آن بر بازار داخلی ایران تحلیل و بازرسی های متفاوتی وجود دارد. نخست ترین تحلیل را می توان این مسئله در نظر گرفت که به دلیل درخواست چین، نرخ جهانی فولاد رشد کرده است و کنترل نرخ ها از طرف دولت چین، می تواند منتهی به افت نرخ فولاد شود.
علت دیگری مانند حجم پول چاپ شده در کل جهان، رفع شدن قرنطینه در اروپا، قیمت بیکاری، قیمت تورم در آمریکا و نرخ جهانی نفت نیز دیگر تحلیل هایی است که حاوی اثرات جریان نرخ جهانی فولاد و بازار داخلی ایران می باشد.
فولاد به عنوان یک کالای اساسی یا به عبارت دیگر کالای مادر شناخته می شود، از این جهت هریک از عوامل ذکر شده می تواند بر نرخ جهانی فولاد در سطح جهانی اثرگذار واقع شود اما لازم به ذکر است که اثرات آن در بازارهای داخلی به سیاست های دولت بستگی دارد.
در حقیقت اجازه رشد نرخ از طرف دولت کنونی تا موقع انتقال قدرت به رئیس جمهور آینده داده نخواهد شد، از طرف دیگر نیز افت نرخ فولاد منتهی به کاهش شاخص سهام و همچنین بازار فولاد و دربرگیرنده ناخوشنودی ها خواهد شد که این موارد نیز باب میل دولت موجود نمی باشد.
با این تحلیل ها رویداد هایی که در بازار جهانی اتفاق می دهد از طرف دولت و سیاست های آن کنترل خواهد شد و تا موقع به روی کارآمدن رئیس جهور بعدی وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت. در دوره ریاست جمهور بعدی بازار فولاد به موضوع برجام وابسته خواهد بود؛ زیرا مسئله برجام معین کننده درصد وابستگی اقتصاد ایران با بقیه بازارهای جهانی می باشد.
همانگونه که گفته شد فولاد یک کالای اساسی حساب می شود؛ ورق فولادی و انواع آن نیز مانند محصولاتی است که کاربرد بسیاری در بازار داخلی ایران دارد و در صنایع بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد 
آمار منتشر شده از جریان نرخ ورق در هفته اخیر نشان دهنده آن است که، نرخ ورق دو میلی متر رول فولاد مبارکه روز شنبه با قیمت ۲۲هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد و این قیمت تا روز چهارشنبه به عدد ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. تا روز دوشنبه از هفته ای که گذشت، بقیه اقلام ورق با جریان افتی روبه رو شدند اما از طریق رشد قیمت ارز نرخ ورق نیز روی ریل افزایشی حرکت کرد.
نرخ ورق اکسین تا روز دوشنبه بازار مستحکم و با پایداری را دارا بود اما از روز سه شنبه به بعد بازار این ورق نیز درگیر ریزش شد. در این بین بعضی از کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ این کالا رشد بسیاری داشته است و جریان موجود نیاز به بازرسی و غییر نرخ دارد؛ چون اگر نرخ صادراتی را ۱۰۰۰ دلار هم در نظر بگیریم باز هم نرخ این کالا چیزی تقریبا ۳۰ هزار ریال حباب دارد. 
بیشتر کارشناسان به رشد بیشتر نرخ این کالا اعتقادی ندارند و پرکاران این حیطه بر این اعتقادند که مدیریت بازار از طرف اکسین با وجود نرخ های نونی موفقیت آمیز نخواهد بود و درخواست ها به سمت بقیه ورق ها مانند ورق کاویان تحریک خواهد شد. ورق کاویان با مدیریت های که به دقت از طرف کارخانه انجام گرفت، با تغییرات چشمگیری در طول هفته قبل روبه رو نشد. 
ورق سرد بازار نسبتا آرامی را سپری کرد و تغییرات نرخ در هفته قبل برای حفظ این بازار بود. در این بین با دقت به اینکه نرخ ورق گرم ثبات نسبی را پشت سر گذاشت، ورق گالوانیزه نیز از طریق آن با بازار کم تری روبه رو بود
برچسبها:ورق


منتشر شده در دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۲۵