بازار ورق در هفته ای که گذشت

بازار ورق

به گزارش آهن آپ، ورق قطر ۲ میلیمتر روز شنبه ۱۵۹۵۰۰ ریال در اصفهان نرخ داشت که تا پایان هفته به  ۱۵۴۰۰۰ ریال رسید. ورق های گرم کالای مبارکه قطر ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز شنبه به صورت متوسط ۱۳۹۳۷۵ ریال بود که تا پایان هفته به ۱۳۷۶۲۵ ریال رسید. دلیل مهم افت نرخ، کاهش درخواست و سیاست بردباری و توقع بازار بود در صورتیکه در طرف عرضه رویداد مخصوصی رخ نداده بود.
ورق های اکسین قطر ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر که روز شنبه ۱۴۲۰۰۰ ریال نرخ داشت تا پایان هفته به ۱۴۲۶۲۵ ریال رسید که توسعه درخواست قطرهای ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر دلیل این مسئله بود. با دقت به سیاست دولت براساس عرضه اسلب و ورق آن در بورس بیشتر دست اندرکاران امیدوار به روشن شدن شرایط ورق گرم هستند. البته این جریان سریع در دسترس نخواهد بود به ویژه درباره اکسین زیرا مشغول سفارش پروژه ملی است. ورق های کاویان که روز شنبه برای قطر های ۱۲ تا ۲۵ میلیمتر ۱۳۰۷۵۰ ریال نرخ داشت تا پایان هفته به ۱۲۸۵۰۰ ریال کاهش یافت. ورق سرد با بازار حدودا با پایداری مواجه بود. متوسط نرخ شنبه که ۲۱۶۵۴۵ ریال بود تا پایان هفته به ۲۱۶۷۲۷ ریال رسید ولی بازار ساکتی داشت و درخواست آن جدی نبود. ورق گالوانیزه از متوسط ۳۰۷۳۸۸ ریال روز شنبه به ۲۰۴۲۱۹ ریال کاهش یافت. افت نرخ این کالا تاثیر پذیر از کاهش نرخ ورق گرم و پایداری بازار ارز بود.
در وضعیت کنونی بازار فولاد به آرامی و ساکتی رفته زیرا که درخواست کم است و موجودی های نرخ ارزان در انبارها هست. صادرات مقطع ها به دلیل موضوع کرونا و کاهش درخواست در کشورهای همسایه خفیف شده، قیمت ارز هم زیر نظر دولت است. دولت با گرفتن مالیات ها در آخر مرداد و شهریور کیسه پری خواهد داشت که توسط آن ارز را هم کمک خواهد کرد؛ از جهتی محرم هم به کمک دولت آمده تا بازار آسایش داشته باشد مگر آنکه رویداد مخصوصی رخ ندهد .
برچسبها:آهن آپ  ورق ورق گالوانیزه


منتشر شده در دوشنبه، ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۵۲