بازار ورق در هفته گذشته

به تحلیل آهن آپ در طول هفته پیش در حیطه انواع ورق، نرخ ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر روز شنبه در اصفهان  ۱۳۲۰۰۰ ریال بود و در اهواز  ۱۲۶۰۰۰ ریال اعلام شد که تا روز چهارشنبه به ۱۴۹۰۰۰ ریال در اصفهان و در اهواز به ۱۴۳۰۰۰ ریال رسید. بیشتر شدن نرخ اسلب و کم بودن عرضه دو علت مهم این ر شد نرخ ها در بازار بود. در قسمت ورق های گرم ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر رول روز شنبه با اعلام نشدن نرخ در بازار روبه رو بودیم اما روز یکشنبه با اطلاع از نرخ  ۱۲۸۷۵۰ ریال  توانست خود را تا روز چهارشنبه به ۱۲۹۱۲۵ ریال  نیز رسید.
نرخ ورق های گرم کالای اکسین ضخامت ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر ۱۳۰۵۰۰ ریال بود که تا پایان هفته به ۱۳۸۸۷۵ ریال رسید. ورق های کاویان ضخامت ۱۵ تا ۲۵ میلیمتر در بازار پیشنهاد می شد که متوسط نرخ انها روز یکشنبه ۱۱۲۰۰۰ ریال بود ولی تا چهارشنبه به ۱۲۰۶۶۷ ریال رسید. با دقت به آنکه نرخ شمش در عمل افزایش هر کیلو ۲۰۰۰ تومان را در مدت دو هفته قبل از خود بروز داد است توقع می رود که با رشد نرخ اسلب پایه نرخ ورق های اکسین و کاویان هم با رشد مواجه باشد. این در صورتی است که عرضه ورق گرم محصول اکسین و کاویان با محدودیت مواجه است و در مقدار تن کم در بازار دیده می شود.
 ورق سرد ضخامت ۰/۴ تا ۲.۵ میلیمتر روز های یکشنبه و دوشنبه نرخ مطمئنی نداشت. روز دوشنبه متوسط نرخ ۱۹۸۳۶۴ ریال بود که تا چهارشنبه به ۱۹۹۶۳۶ ریال رسید جدا از مسئله عرضه مشکل قیمت ارز در مورد این کالا بی اثر نیست. 
ورق گالوانیزه هم ضخامت ۰/۵ تا ۱.۵ میلیمتر به صورت میانگین ۱۸۳۰۸۱ ریال روز یکشنبه نرخ داشت که تا پایان هفته به ۱۹۰۸۲۵ ریال بیشتر شد. رشد نرخ این محصول تاثیر پذیر از محدودیت عرضه ورق گرم و بالا رفتن آن است.
برچسبها:آهن آپ ورق گرم


ورق


منتشر شده در دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۹