بازبینی تغییرات بازار ورق گرم


تحلیل گران آهن آپ به تغییرات بازار ورق گرم در طول این هفته میپردازند. قیمت ورق گرم ضخامت دو میلیمتر در روز شنبه هفته پیش در اصفهان ۷۴۵۰۰ ریال و در اهواز ۷۰۵۰۰ ریال بوده که تا پایان همان هفته به ۷۳۰۰۰ ریال در اصفهان و ۶۸۵۰۰ ریال در اهواز رسید. ماجرا سازی هایی که در طول هفته پیش انجام شد، منجر به اخباری از فولاد مبارکه  مرتبط  با عرضه هفتگی ورق گرم در بورس کالا بود. این در صورتی است که قیمت ورق گرم در بورس حتی بعد از این خبر، با وجود تحویل آن در سال آتی به اوج خود رسید و باعث شد تجاری که در مقابل رشد قیمت ورق با احتیاط شده اند، میزان خرید و فروش خود را کم کنند 

متوسط نرخ ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر  ورق های رول مبارکه که روز شنبه ۷۹۵۶۳ ریال اعلام شد، تا روز سه شنبه به ۸۱۳۷۵ ریال رسید. از این جهت بیشتر دست اندرکاران معتقدند که آزمایش بر روی ورق مبارکه بسیار خطر پذیر بوده و به همین علت بهتر است که افراد با داشتن چنین هدفی بنابرحساب از بازار این کالا کنار بروند تا آسیب های کمتری را تحمل کنند ورق های اکسین ضخامت ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر روز شنبه ۷۸۵۸۸ ریال بود که تا سه شنبه همان هفته  به عدد  ۸۱۲۲۵ ریال رسید. جریان رشد قیمت ها که بیانگر محدودیت شدید عرضه در بازار آهن می باشد، تجار بزرگ را گرفتار وسواس کرده است؛ زیرا فاصله نرخ کارخانه با نرخ بازار سود بیشتری رابه وزارت دارایی میدهد تا تجار بازار!

به همین علت بسیاری از خرید و فروش که به صورت رسمی صورت می گرفت زیر سئوال رفته است. از آنجا که تحویل کالا بسیار محدود شده و بعضی هم با پیچیدگی و درگیری همراه می باشد، برخی از تاجران تلاش می کنند ورق های گیلان و یا اراک را بر خلاف تفاوت کیفی زیاد با اکسین جایگزین کنند. به همین علت قسمتی از درخواست های اکسین از بازار خط زده میشود .

برچسبها:آهن آپ  قیمت ورق


منتشر شده در سه شنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۵۴