بازدارندگی بیرون آمدن از بورس

بازار بورس


کارمند مجلس نوردکاران ادعا داشت که: تولیدکنندگان شمش مجوز فروش بدون واسطه و بیرون از بورس را ندارند و بر اساس مقررات و بخشنامه های های موسسه پشتیبانی و تعزیرات، هر نوع عرضه بیرون از بورس سر پیچی حساب می شود. احمد خوروش کارمند موسسه نوردکاران گفت: توافق با عرضه شمش فولادی فولاد خوزستان به یک گروه مخصوص می تواند متاثر از یک دید بی عدالتی باشد و جای شگفت دارد. یقینا امکان دارد که این عمل در جهت رفع مسئله های کارگری و داخلی یک واحد باشد ولی در کشور سازمانهای نوردی بسیار وسیعی فعال است که احتیاج به مواد اولیه دارند که بدبختانه برای تولیدات خود با کم بودن شمش روبه رو هستند و احتیاج است که از این سازمانها نیز پشتیبانی شود. زیراکه تولیدکنندگان شمش مجوز فروش بدون واسطه و بیرون از بورس را ندارند و مطابق مقررات و بخشنامه های موسسه پشتیبانی و تعزیرات، هر نوع عرضه بیرون از بورس سرپیچی حساب می شود.
این کارمند انجمن نوردکاران با گفتن اینکه عرضه بیرون از بورس محصول راهبردی که نرخ بقیه محصولات زنجیره فولاد را مشخص می کند، عقلانی نیست، گفت: خوشبختانه در طول این هفته رییس جمهور بر الزام استحکام بورس کالا و رشد عرضه محصولات فولادی و پتروشیمی و همچنین پرش تولید اصرار کردند تا تولید صنایع پایین دستی فولاد با ارزش اضافه شده بیشتر و خودداری از خام فروشی رشد کند که با دقت به اصرارهای ایشان، مسئله کاملا واضح است که باید دید خاصی به تامین مواد اولیه تولیدکنندگان این حیطه در بورس انجام گیرد ولی باید دقت کرد فرمانهای آقای روحانی برای پرش تولید با اتکا بر تامین مواد اولیه برای رشد تولید سازمانها تا چه میزان و چه موقعی انجام می شود.
خوروش درباره طرح خبر پراکنی برای بیرون آمدن محصولات فولادی از بورس، گفت: محصولات فولادی چندین سال است در بورس مورد خرید وفروش قرار گرفته اند و اگر قرار باشد خرید وفروش ها در بورس انجام نشود، تمام بازار را در مسئله نرخ گذاری ها و روش اختصاص سهمیه ها سازمانهای تولیدی با مسئله روبه رو می سازد و برای بازار نا آرامی های تازه ای به وجود می اورد.
 


منتشر شده در چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۱۹