بازرسی شرایط بازار آهن

بازار آهن


به تحلیل آهن آپ ، دبیرسندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل صادرات وابسته فولاد، شفاف‌سازی درخواست و مدیریت نرخ ها در بورس کالا را بعنوان سه مصوبه جدید انجمن تخصصی فولاد صریح بیان کرد که: مصوبات وابسته انجمن تخصصی فولاد، صادرات وابسته به تامین نیاز داخل و صادرات وابسته محصولات فولادی.
از این جهت در حیطه صادرات فولاد معین شد که مانهع هایی در این راه به وجود نیاید و صادرات ورق سرد و گرم وابسته به تامین نیاز داخل باشد. مخصوص شمش فولاد نیز معین شد، نخست نیاز داخل تامین شود و بعد صادرات انجام شود. این مسئله سبب می‌شود که سهمیه بندی و مسئله کم بودن پول تا میزانی از میان برداشته شود و حتی احتمالا در برابری نرخ ها نیز اثرگذار باشد. مخصوص مسئله ارز نیز، یکی از مسئله هایی که اسرار بسیاری بر آن وجود دارد، برگشت ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد است و هر سازمانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداند، به هیچ وجه حق صادرات محصولات فولادی را ندارد. سهمیه‌های بهینه با قصد قلم گرفتن درخواست های دروغین و شفاف‌سازی درخواست حقیقی، باید مورد بازبینی قرار گیرد که این مسئله پذیرفته شد. اکنون انجمن گنجایش سنجی مشترک سندیکا و فولاد مبارکه در حال گنجایش‌سنجی سازمان های تولید هستند که با کامل شدن آن مساعدت بسیار مطلوبی انجام می‌شود.
مسئله مهم دیگر مشخص کردن کف و سقف نرخ ها در بورس کالا است. کف نرخ پایه شمش، تقریبا ۸۸ درصد میانگین هفتگی قیمت فوب صادراتی ایران در قیمت ارز نیما مشخص شده است و دست بالا نرخ متوسط نیز متوسط هفتگی قیمت فوب صادراتی ایران است. درباره با نرخ ورق نیز تعیین شده است که ۹۵ درصد از متوسط هفتگی نرخ فوب صادراتی ایران در قیمت ارز نیما نرخ پایه باشد و سقف نرخ نیز، متوسط هفتگی قیمت فوب صادراتی ورق گرم ایران در قیمت ارز نیما باشد.
برچسبها:آهن آپ  لوله  پروفیل ورق


منتشر شده در سه شنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۴