بازرسی شرایط بازار ورق

بازار ورق

به گزارش آهن آپ ،  نرخ ورق گرم قطر ۲ میلیمتر را روز شنبه هفته قبل در اصفهان ۱۶۱۰۰۰ ریال اعلام شد که تا پایان همان هفته به ۱۷۸۰۰۰ ریال رسید.  ورق های اهواز و گیلان ارائه خوبی نداشت. ورق های گرم قطر ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز شنبه ۱۳۳۸۷۵ریال نرخ داشت تا روز سه شنبه به ۱۵۱۲۵۰ ریال رسید ولی روز چهارشنبه با فضا سازی هایی که بازار را ساکت کرده بود نرخ به ۱۵۰۳۱۳ ریال کاهش یافت. باطل شدن خرید و فروش مبارکه در بورس فلزات سبب آشفتگی بازار شد و همین کار  محرک پشتیبانی این دید شد که هفته آتی نرخ ها باز هم زیاد خواهد شد. ورق های اکسین شبیه همین جریان را گذرانده است متوسط نرخ ورق ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر که ۱۴۸۱۲۵ ریال روز شنبه بود تا سه شنبه به ۱۵۲۳۷۵ ریال رسید، روز چهارشنبه به ۱۵۰۱۲۵ ریال افت کرد. 
ورق های کاویان قطر ۱۵ تا ۲۵ میلیمتر ۱۳۴۰۰۰ ریال نرخ داشت که جریان افزایشی خود را نگه داشته است و تا پایان هفته به ۱۳۵۳۳۳ ریال رسید . موضوع عرضه ورق از طریق کارخانجاتی که اسلب گرفتند در هفته قبل قطعی شد این در صورتی است که خرید و فروش مبارکه در بورس فلزات باطل شد. مبارکه کارخانه مادر صنعت فولاد است باطل شدن خرید و فروش به مبارکه مرتبط نیست اما به سود این کارخانه است اما کارخانجاتی که با سرمایه بانک یا قسمت خصوصی اسلب می خرند و آن را تغییردادند به کالا در حالی که خرید و فروش در بورس باطل شود ضربه می بینند این در صورتی است که همچنان اسلب در بورس عرضه نشده است تا تعیین شود جریان کار به چه صورت می باشد.  
متوسط نرخ ورق سرد قطر ۴۰/۰ تا ۵/۲ روز شنبه ۲۱۶۰۰۰ ریال بود و تا چهارشنبه به ۲۲۸۳۶۴ ریال رسید. بر اساس نرخ ارز متوسط نرخ ورق سرد هر تن تقریبا ۹۹۰ دلار مرخص شده در می آید. از آنجا که تجارت خارجی کشور به دلیل تحریم ها بسته شده بازار ایران نمی تواند از ورق سرد ۶۰۰ دلاری برخوردار شود در نتیجه این به ضرر تولید محصولات نهایی می باشد.
برچسبها:آهن آپ ورق


منتشر شده در دوشنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳