بازرسی نرخ میلگرد در طول این چند ماه

میلگرد

رشد مداوم نرخ میلگرد آجدار در طول این سه ماه شگفتی بیشتری از درخواست کنندگان این محصول پر مصرف ساختمانی را بر ترغیب کرد. همان گونه که مشاهده کردیم با شروع سال ۹۹ و اختلاف صنایع دنیا با ویروس کرونا، نرخ آهن الات نیز در اثر این فضا قرار گرفت. در سه ماه انتهایی سال پیش در مدار رشدی قرار گرفت به صورتی که از نرخ پایه ۴۵۰۰ تومان به کیلویی ۵۳۰۰ تومان افزایش یافت.
جمع بیشتری از کارشناسان حیطه فولاد این رشد نرخ ها را با شیوع ویروس کرونا در تمامی کشورها وابسته دانستند ولی رشد قیمت آهن آلات به همین چند ماه منجر به سال ۹۸ تمام نشد و با سرازیری بیشتری مدار افزایشی را پیش گرفت. در طول سال ۹۹ به علت تعطیلی بیشتری از صنایع کشور، زنگ خطر اقتصاد به صدا در آمد و بیشتر شغل ها را به تعطیلی وا داشت. بازار آهن نیز تا میان اردیبهشت ماه در وضعیت نیمه تعطیل بود ولی با آغاز دوباره فعالیت خود، با شتاب بیشتر جریان افزایشی را پیش گرفت. تا انتهای اردیبهشت ماه نرخ میلگرد آجدار به کیلویی ۷۵۰۰ تومان رسید. کارشناسان این حیطه درباره شرایط نا منظم بازار آهن و رشد نرخ ها اعتقاد دارند که بازار با رسیدن به سقف نرخی ۷۰۰۰ تومانی سیر شده است و رشد بیشتر از این دور از تصور می باشد.
ولی وضعیت اقتصادی و تغییرات بازار ارز ورق دیگری از بازی را نمایش میدهد زیراکه برعکس توقع همه افراد نرخ ها با شتابی بی نهایت رشدی شد به صورتی که قیمت میلگرد آجدار تا کیلویی ۱۱۰۰۰ تومان نیز رشد کرد. نا منظمی بازار آهن نه فقط در حوزه میلگرد آجدار بلکه در بقیه حیطه ها نیز تداوم یافت که ناخوشنودی درخواست کنندگان را به دنبال داشت. در طول این چند روز اگرچه بازار اندکی سازگار تر جلو می رود و تغییر چندانی در آن نشده است ولی همچنان نمی توان پیش بینی زیادی از آینده این بازار ارائه کرد.
برچسبها:میلگرد آجدار  قیمت آهن آلات


منتشر شده در شنبه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۵۹