بررسی بازار ورق

بازار ورق

براساس آمار پخش شده از بازار ورق در طول هفته پیش، نرخ ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر روز شنبه ۱۵۴۰۰۰ ریال در اصفهان نرخ داشت که تا پایان هفته به  ۱۵۰۰۰۰ ریال رسید. ورق های گرم کالای مبارکه ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز شنبه به صورت متوسط ۱۳۹۸۱۳ ریال بود اما تا پایان هفته به ۱۳۶۷۵۰ ریال کاهش یافت. دلیل این کار آرامش بازار به دلیل در پیش بودن تعطیلات از یک جهت و افت  درخواست از جهت دیگر است. بیشتر دست اندرکاران معتقدند که با دقت به مدیریت مبارکه ورق گرم به کمتر تر از این نرخ نخواهد رسید.  
ورق های اکسین ضخامت ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر که روز شنبه ۱۴۱۸۷۵ ریال نرخ داشت تا پایان هفته به ۱۴۱۱۲۵ریال کاهش یافت. ورق کاویان نیز ضخامت ۱۲ تا ۲۵ میلیمتر به صورت متوسط ۱۲۹۲۵۰ ریال بود که تا پایان هفته به ۱۲۷۱۲۵ ریال افت کرد دلیل این نزول نرخ ها تصورات بازار و افت درخواست می باشد. نباید غفلت کرد که نرخ ورق گرم در رابطه با اسلب صادراتی و همین صورت اسلب عرضه شده در بورس خواهد بود بنابراین این دو مورد برروی نرخ ورق گرم جدا از درخواست آن در هفته های آتی اثر میگذارد.  
ورق سرد ضخامت ۵۰/۰ تا ۵/۲ میلیمتر که روز شنبه ۲۱۴۹۰۰ ریال نرخ داشت تا چهارشنبه به ۱۹۳۱۷۰ ریال رسید. افت درخواست یکی از عامل این کاهش نرخ بود ضمن آنکه برخی پیجویی ها بیرون از جو کسب و کار روی نرخ این محصول تاثیر گذاشت به همین علت باطل شدن خرید و فروش ورق سرد در بورس فلزات تغییری در جریان کاهشی نرخ نداشت.  
ورق گالوانیزه ضخامت ۵۰ تا ۵/۱ میلیمتر روز شنبه ۲۰۵۲۹۴ ریال نرخ داشت که تا چهارشنبه به ۲۰۰۹۶۹ ریال رسید دلیل این کار جریان کاهشی نرخ ورق گرم و میل سرد بازار بود .
از این جهت اغاز تغییر در بازارآهن در این هفته کاری دور از تصور نمی باشد.
برچسبها:ورق گرم ورق گالوانیزه 


منتشر شده در سه شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۵۴