بررسی شرایط بازار آهن

  


براساس بازرسی های جدید کارشناسان درباره با  بازارآهن و فولاد، راهکار افت تولید با اهمیت به شیوع کرونا بسیار درست می باشد زیرا موضوع های تولید فولاد در جهان در ایران نیز رواج دارد و ما میبایست در وضعیت فعلی بنا سازی کشور را توسعه ببخشیم. طبق گزارش اخیر ارسالی اندازه تولید فولاد خام دنیا در ماه مه۲۰۲۰ برابر ۱۴۸.۸ میلیون تن اطلاع داده شد، این عدد نسبت با آمار تولید فولاد در ماه مه سال ۲۰۱۹ کاهش تقریبا ۸.۷ درصدی را نمایش می‌دهد. شیوع ویروس کرونا را میبایست دلیل مهم این کاهش تولید دانست. پس از همه‌گیری این ویروس در عرصه بین‌المللی از یک طرف صنایع مصرف‌کننده فولاد با کسادی مواجه شدند، در این وضعیتی بعضی تولیدکنندگان فولاد، سیاست افت تولید را در پیش گرفتند.
از طرف دیگر، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و همچنین رعایت پروتکل‌های مرتبط بهداشتی عرصه افت تولید فولاد را مهیا کرد. قرنطینه شدن بعضی کشورها در یک دوره زمانی و همچنین قانون های مرتبط به ممانعت رفت وآمد نیز، در این کاهش تاثیرگذار بود. او در ادامه گفت: بیشترین مصرف فولاد به پروژه‌های ساختمان سازی برمی‌گردد، از اول امسال میلادی تا اکنون، صنعت ساختمان سازی با کسادی قابل اهمیتی مواجه شده است. همین مسئله را باید دلیل مهم افت درخواست فولاد دانست. جعفری‌طهرانی در ادامه گفت: بقیه صنایع مصرف‌کننده شمش فولاد مثل محصولات طولانی، ورق و HRC که در ساختن بدنه اتومبیل و لوازم‌خانگی کاربرد دارد، همه به علت وضعیتی که به وجود آمده، با افت درخواست و تولید مواجه بوده‌اند.
 توقع می‌رود جریان شیوع کرونا در همه کشورها تا آخر سال ۲۰۲۰ و ابتدای سال ۲۰۲۱ تداوم داشته باشد. در این وضعیتی بیشتر کشورها مجبور هستند تلاش های اقتصادی خود را از سر بگیرند. تهیه ناخالص داخلی در کشورهای مختلف به متغیرهای گوناگونی وابسته است. صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت مادر در بعضی کشورها وظیفه مهم در تهیه ناخالص داخلی دارد.
 


منتشر شده در شنبه، ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۴۵