برنامه ریزی های جدید صنعت فولاد

به گزاش آهن آپ ،نقشه های فولادی کشور که در دهه‌های قبل در منطقه های گوناگون ایران شکل گرفت ، بررسی هایی در بخش تهیه آب نداشته‌ اند. ولی طبق برنامه ‌ریزی‌ های انجام شده قرار است در نقش کامل فولاد کشور و برای دستیابی به گنجایش ۵۵ میلیون تن، از این پس تشکیل بخش های های فولاد سازی در اطراف خلیج ‌فارس و طبق اولویت تهیه آب صورت پذیرد. با دقت به تنشی که بحران آب می‌ تواند به دنبال بیاورد، لازم است که قسمت های گوناگون به هر اندازه ای که آب مصرف می ‌کنند به همان اندازه به دنبال راه حل هایی برای بازدهی بیشتر آستفاده آن باشند. در یک قسمت ‌بندی کلی و اطلاعات جهانی، حجم میانگین مصرف آب در دنیا در قسمت های کشاورزی نزدیک ۷۵درصد و بقیه به ترتیب در قسمت های صنعتی و بعد از آن استفاده های شهری و خانگی و تجاری است. در برابر استفاده آب قسمت های خانگی ۶ درصد تخمین زده شده و باقی یعنی ۴ درصد به صنعت و تجارت تعلق دارد.

در بین صنعت های گوناگون ، صنعت فولاد از صنایع آب ‌بر به حساب می آید، به همین دلیل در درجه اول می بایست در سیاست‌ های بزرگ کشور این بخش ها را در جاهایی قرارداد که با مسئله بی آبی مواجه نشوند. در درجه دوم هم اگر این صنعت ها در منطقه های کم ‌آب قرار گرفتند، سیاست‌ ها و دستگاه هایی را استفاده کرد که حجم استفاده آن به کمترین حد برسد. خیلی از بخش های فولاد سازی در ایران در منطقه های مرکزی تشکیل شده‌اند، به همین جهت راه حل هایی که بتواند آنها را در مسیر بهبود بخشیدن استفاده آب جلو ببرد، خیلی مهم است. طبق نمودار‌های جهانی برای تولید هر یک کیلو گرم فولاد، ۸ لیتر آب استفاده می‌شود.هرچند این نمودار در بین فولاد سازان ایرانی به دلیل تکنولوژی ‌های استفاده شده گوناگون، متغیر است.


منتشر شده در چهارشنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۴۲