برنامه پیشرفت چرخه فولاد

براساس گزارش آهن آپ ،نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نهایی شدن برنامه پیشرفت و تولید ثابت چرخه فولاد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داده‌اند؛ هرچند اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای کامل شدن برنامه خود نشست هایی با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ‌برگزار کرده‌اند که نتیجه  این نشست ها به طور رسمی پخش نشده است. با وجودی که متن نهایی طرح کمیسیون صنایع مجلس درباره تنظیم بازار فولاد پخش نشده ولی گفت و گوهای نمایندگان عضو در کمیسیون صنایع و معادن محتوای کلی این برنامه را قبل از نشر تا اندازه ای معلوم کرده است. وابسته کردن صادرات به عرضه در بورس کالا و شرایط عوارض صادراتی بر روی فرآورده های چرخه فولاد دو قسمت مورد صحبت است ولی خیلی آشکار و قطعی نیست. 
ابوذر انصاری متخصص بازارهای محصولی بر این باور است کف عرضه می بایست برطبق  احتیاج صنایع پایین‌دستی و با توافق صنایع بالادستی مشخص شده و در ادامه قسمت بالادست به مراعات کف عرضه متعهد شود. تصویب قوانینی که از نگاه تولیدکننده و بازار مقبول نیست، از میزان عملی شدن آن طرح کم می کند. همینطور شرایط عوارض و مالیات بر صادرات خلاف با قوانین موجود کشور بوده و بهتر است مسئولین کار به جای این گونه قوانینی، مشوق‌های صادراتی در قسمت مواد خام و میانی را برکنار کنند تا به این صورت از پیشرفت صنایع تکمیلی در کشور هم پشتیبانی شود.
این متخصص بازارهای کالایی درمورد وابسته کردن صادرات فولاد به عرضه تمام تولیدات در بورس کالا و گرفتن مجوز صادراتی برای مابقس عرضه فرمود: شرایط هرطور قانون و مقررات درمورد صادرات از ارزشی جدی بهره مند است زیرا مجوزهای صادرات بوسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت پخش شده و اگر قانونی غیرتخصصی در این حیطه تصویب شود، تا مدت‌ها دامن صادرکنندگان را خواهد گرفت. انصاری اضافه کرد: برخلاف قیمت ‌گذاری امری که براین باور بودیم بازار در راه خود پیش رفته و دقتی به قوانین امری ندارد، ولی در حیطه صادرات موضوع فرق دارد و قوانین ایجاد شده در این حیطه قابلیت عملی شدن دارد.

نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نهایی شدن برنامه پیشرفت و تولید ثابت چرخه فولاد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داده‌اند؛ هرچند اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای کامل شدن برنامه خود نشست هایی با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ‌برگزار کرده‌اند که نتیجه  این نشست ها به طور رسمی پخش نشده است. با وجودی که متن نهایی طرح کمیسیون صنایع مجلس درباره تنظیم بازار فولاد پخش نشده ولی گفت و گوهای نمایندگان عضو در کمیسیون صنایع و معادن محتوای کلی این برنامه را قبل از نشر تا اندازه ای معلوم کرده است. وابسته کردن صادرات به عرضه در بورس کالا و شرایط عوارض صادراتی بر روی فرآورده های چرخه فولاد دو قسمت مورد صحبت است ولی خیلی آشکار و قطعی نیست

ابوذر انصاری متخصص بازارهای محصولی بر این باور است کف عرضه می بایست برطبق  احتیاج صنایع پایین‌دستی و با توافق صنایع بالادستی مشخص شده و در ادامه قسمت بالادست به مراعات کف عرضه متعهد شود. تصویب قوانینی که از نگاه تولیدکننده و بازار مقبول نیست، از میزان عملی شدن آن طرح کم می کند. همینطور شرایط عوارض و مالیات بر صادرات خلاف با قوانین موجود کشور بوده و بهتر است مسئولین کار به جای این گونه قوانینی، مشوق‌های صادراتی در قسمت مواد خام و میانی را برکنار کنند تا به این صورت از پیشرفت صنایع تکمیلی در کشور هم پشتیبانی شود.

این متخصص بازارهای کالایی درمورد وابسته کردن صادرات فولاد به عرضه تمام تولیدات در بورس کالا و گرفتن مجوز صادراتی برای مابقس عرضه فرمود: شرایط هرطور قانون و مقررات درمورد صادرات از ارزشی جدی بهره مند است زیرا مجوزهای صادرات بوسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت پخش شده و اگر قانونی غیرتخصصی در این حیطه تصویب شود، تا مدت‌ها دامن صادرکنندگان را خواهد گرفت. انصاری اضافه کرد: برخلاف قیمت ‌گذاری امری که براین باور بودیم بازار در راه خود پیش رفته و دقتی به قوانین امری ندارد، ولی در حیطه صادرات موضوع فرق دارد و قوانین ایجاد شده در این حیطه قابلیت عملی شدن دارد.

برچسب ها:آهن آپ


منتشر شده در شنبه، ۰۱ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۸