به وجود آوردن تعادل در زنجیره آهن و فولاد

بازار آهن

با آگهی روش نامه مدیریت عرضه و درخواست زنجیره فولاد، پرکاران قسمت خصوصی بر این اعتقادند که این دستورالعمل در عرضه همه محصولات بالا دستی و پایین دستی زنجیره به واسطه بورس کالا و کشف نرخ حقیقی بر طبق عرضه و درخواست بازار، قدمی موثر برای بریده شدن رانت و به وجود آوردن برابری در زنجیره آهن و فولاد است. با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، «روش نامه ساماندهی عرضه و درخواست زنجیره فولاد» برای اجرا، اطلاعیه شد. بر طبق روش نامه تازه که بر اساس نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است، دولت تقبل کرده که نرخ بر اساس رقابت در بورس کالا کشف و مشخص شود.
تیرماه امسال به تقاضای وزارت صنعت معدن و تجارت، گزارش کلی درباره نرخ گذاری زنجیره آهن و فولاد نشر داده شد. بر طبق این گزارش که با استفاده از قدرت کارشناسی کمیسیون های تخصصی و با مرکزیت کمیسیون اقتصاد کلان و همچنین انجمن های تخصصی پرکار در زنجیره آهن و فولاد تهیه شده است، در مقایسه به افت بسیار سرمایه گذاری در صنایع بالادستی (معادن سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، سود نداشتن معادن بزرگ و زیان دهی و تعطیلی معادن کوچک به علت فروش محصولات خود تا ۵۰ درصد ارزان تر از قیمت های جهانی و در پایان افت سود دهی کارخانجات فولاد به علت بهره گیری از سازمان های ارزان به دنبال تداخل دولت در نرخ گذاری و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد تذکر داده شده بود.
همچنین اصرار شده بود خودداری از ادامه وجود رانت در نرخ گذاری محصولات، قطع میانجی گری ها، پشتیبانی از معادن کوچک و متوسط به عنوان ایجادکنندگان حجم اصلی اشتغال این حیطه و در پایان خودداری از به وجود آمدن تشنج نرخی به قسمت فولاد برای دسترسی به برابری و پیشرفت بلندمدت زنجیره آهن و فولاد احتیاج است. اکنون، با اطلاعیه این روش نامه تازه ساماندهی عرضه و درخواست زنجیره فولاد، پرکاران قسمت خصوصی بر این اعقادند که اصرار این دستورالعمل در عرضه همه محصولات بالادستی و پایین دستی زنجیره به واسطه بورس کالا و کشف نرخ حقیقی بر طبق عرضه و درخواست بازار یک قدم موثر برای به وجود آوردن برابری در زنجیره آهن و فولاد است.
 


منتشر شده در یکشنبه، ۰۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۸