به پایان نرسیدن اجرای شیوه نامه فولادی

به گزارش آهن آپ ، درصورتی که از تاریخ ارسال شیوه نامه تنظیم عرضه و درخواست چرخه فولاد هنوز سه ماه هم نمی گذرد، دو هفته قبل بورس کالا با مشخص کردن نرخ انواع ورق فولادی بر اساس غیر از فرمول موجود در شیوه نامه دولت اینگونه نشان داد که دیگر قصد عملی کردن آن را ندارد و وقتی بورسی ها هفته بعد از آن هم در مشخص کردن نرخ پایه شمش و مقاطع فولادی دوباره به فرمول های پیشنهادی موجود در شیوه نامه فولادی توجهی نکردند، معلوم شد که آخرین مصوبه رسمی دولت در ارتباط با نرخ گذاری فولاد از جانب مسئولان بورس کالا به حال خود رها شده است.
پیگیری های انجام شده از سرپرستان وزارت صمت و اعضای انجمن فولاد نشان دهنده این مسئله بود که بورس براساس مجوزی که قبل از این از سوی شورای رقابت دریافت کرده است، هیچ دقتی به شیوه نامه در تشخیص نرخ انواع فرآورده های فولادی ندارد و در هر عرضه، نرخ پایه فرآورده های فولادی را برطبق فرمول های مختلف که هیچگونه آشکارسازی خاصی در ارتباط با آنها انجام نشده ،مشخص می کند.
شیوه نامه فولادی دولت در وضعیتی ناتمام مانده است که مجلس شورای اسلای هم طرحی برای چرخه فولاد ارائه کرده که کلیات آن در فضای آشکار مجلس به تصویب رسیده و رسیدگی به جزئیات آن هم در نوبت مطرح شدن در فضای مجلس قرار گرفته است. هرچند گفتنی است که در این طرح پیشنهادی که از طرف مجلس بیان شده است از مشخص کردن فرمول نرخی فرآورده های فولادی خبری نیست و با دقت به جریان اخیر بورس کالا در ارتباط با کنارگذاشتن شیوه نامه فولاد، این سوال بیان می شود که بعد از تبدیل طرح مجلس به قانون، نرخ پایه فرآورده های فولادی در بورس دقیقا به چه صورتی و بوسیله چه نهادی مشخص خواهد شد؟
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جواب به این سوال به خبرنگاران فرمود: اگر طرح پیشنهادی صنایع و معادن مجلس به نهایی شود، کارگروهی تحت عنوان کمیته رصد و پایش بازار فولاد شکل خواهد گرفت و در آن کمیته نرخ پایه فرآورده های فولادی معلوم شده و بعداز آن به بورس ارائه داده می شود.
وی در مورد با ترکیب پیشنهادی مجلس برای اعضای این کمیته هم توضیح داد: نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، قوه قضائیه، انجمن فولاد، سازمان بورس ومجلس در این کمیته حضور دارند که ریاست این کمیته بر عهده وزیر صمت است و قرار شده که نرخ اصلی فرآورده های فولادی را این افراد به بورس کالا ارائه دهند.
وی در ادامه به ناتمام ماندن عملی شدن شیوه نامه فولاد اشاره کرد و گفت: شیوه نامه چرخه فولاد از طرف وزارت صمت پیشنهاد شد و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید، ولی هنگام عملی شدن با مسائلی روبرو شد و به دلیل اینکه یک قانون ضروری نبود، فولادی ها و سرپرستان بورس در برابر انجام آن مقاومت کردند و شیوه نامه به طور عملی به نتیجه ای نرسید؛ البته باید اشاره کرد که شیوه نامه دولت با طرح مجلس اشتراکات بسیاری داشت و تنها در آن کمیته رصد و پایش بازار فولاد پیش گویی نشده بود، ولی همه اختیارات به وزارت صمت واگذار شده بود.
جدی در ادامه بیان کرد: هم اکنون تصمیم گیری در ارتباط با نرخ گذاری انواع فرآورده های فولادی در شورای عالی بورس انجام میگیرد و عملا خارج از بورس در نرخ گذاری مداخله ای انجام نمی شود. هرچند این که بورس کالا با نرخ گذاری درست بازار فولاد را راهنمایی کرده و قیمت ها را متعادل سازد، کاری قانونی و منطقی محسوب می شود.
وی در پایان گفت: طرح پیشنهادی مجلس درمورد چرخه فولاد هم اکنون در نوبت طرح در صحن علنی قرار گرفته است و با تصویب شدن و ابلاغ آن، به صورت قطع مسائل بازار فولاد برطرف خواهد شد؛ هرچند که فولادی ها به دلیل منافع واسطه ها و حذف رانت ها با این طرح بسیار مخالف هستند، ولی ما دنبال تصویب نهایی طرح بیان شده هستیم.

 

برچسب ها: آهن آپ


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۱۰