بوجود آوردن چارچوب در امر صادرات

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ،مدیر انجمن تولیدکنندگان فولاد درپی بخش نامه اخیر وزارت صمت برای مجوز صادرات ۲۵ درصدی تولیدات فولادی در سال کنونی، سرپرستان به‌ جای آن که برای صادرات تشویق کنند ، چارچوب برای آن مشخص می‌کنند به همین دلیل با چارچوب های ایجاد شده، جهش تولید در صنعت فولاد در خطر می افتد. با دقت به گفته متخصصان می توان گفت: تصمیم هایی که اتخاذ می‌شود، درست برخلاف احتیاجات صنعت فولاد کشور می باشد، که در کنار ایجاد چارچوب ها، به حقیقت پیوستن شعار جهش تولید برای سال کنونی در خط می افتد. هرچند اگر به حقیقت پیوستن این شعاربرای دارندگان صنعت ها اهمیت داشته باشد باید نظاره گر اعلان اینگونه موردهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات مجوز می بودیم زیرا در اینگونه وضعیت صادرکننده قادر نیست برای صادرات خود قرارداد طولانی ترتیب دهد. به گفته سرپرستان بازار فولاد، در سال کنونی قرار است که تولید فولاد خام در کشور به ۳۰ میلیون تن برسد که از این حجم ۱۰ میلیون تن دردسته فولاد مبارکه شامل فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان و فولاد سبا تولید ‌می شود. مدیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران با اعتراض به محدودیت‌ های صادرات فولاد، بیان کرد که در بخش صادرات فولاد دلواپسی ویژه ای وجود ندارد آنهم در وضعیتی که دو سوم شمش فولادی تولیدی، افزون بر احتیاج داخل است و می بایست صادر شود.به همین جهت نباید فراموش کرد که معدن و صنایع معدنی ما تحریم است، در جابه جایی های پول به کشور با محدودیت مواجه می باشد. در وضعیت سخت منع و بحران کرونا این مسئله که تولید داخل شمش فولاد بیشتر از دو برابر احتیاج داخلی می باشد ، سرپرستان دولتی باید با بخش های فولاد سازی رابطه مثبت و مستقیم برقرار کنند تا معلوم کند، برای رشد صادرات به چه یاری هایی احتیاج دارند.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۰۲