بی توجهی صنعت فولاد به تحریم ها

برطبق گزارش تحلیل گران آهن آپ ايران توانسته در این سال‌ ها در بازار تجارت جهاني در قسمت فولاد به افزایش و توسعه دست پيدا کند، به صورتی‌که صادرات فولاد ايران از يک‌ دهم درصد تمام تجارت فولاد دنیا به ۱/۵ درصد رسيده است و احتمالا به همين دلیل دولت آمریکا تصميم به هدف گرفتن صنايع فولادي و فلزي کشور است.

از این جهت بايد گفت که صنعت فولاد مثل نفت نيست که بتوان با بقیه کشور هاي توليد کننده جاي آن را پر کرد، زیراکه توليد فولاد سخت، کيفيت آن بسيار مهم، بهای حمل آن بالا و نرخ هاي آن نيز از اهميت زیادی بهره مند است. اين در صورتی است که فولاد ايران با کيفيتي بالا و بهای مناسب با هزينه حملي پايين و توسط کمترين مسافت‌ ها در اختيار خريداران قرار مي‌گيرد و جايگزيني آن کار راحتی نيست. 

بنا بر این در وضعیت تحريم، ادامه افزایش صادرات فلزات، در کنار افت صادرات نفتي، مي‌تواند اهميت درآمد هاي ارزي صنايع فلزي را براي ايران بيشتر کند و احتمالا به همين علت آمريکا به دنبال جلوگیری از به حقیق پیوستن چنين هدفي است. با اين حال بر اساس نظر کارشناسان بازار تحريم‌ هاي يک ‌طرفه نتوانسته اثرات زيادي بر صادرات فولاد و فلز کشور داشته باشد چرا که کشورهاي هدف صادرات از تحريم ‌هاي آمريکا پیروی نمي‌کنند.

 در تحريم‌ هاي جديد آمريکا بر صنعت های فولاد و فلز کشور نيز تعداد ديگري از شرکت‌ ها به ليست تحريم‌ ها اضافه شدند که اثرات زيادي بر صادرات کشور نخواهد داشت. اين رویداد تنها مي ‌تواند قدرت تخفیف گرفتن را بيشتر کند و جابه جایی پول با هزينه‌ هاي بيشتري همراه باشد.
تحريم ‌هاي جديد جاي نگراني زیادی براي صنعت های کشور ندارند بلکه مسئله اصلي از داخل کشور و به علت سوء مديريت در وزارت صمت است که سبب شده برنامه‌ ريزي براي توليد ۲۸ ميليون تن توليد به ۲۶ ميليون تن برسد.

برچسبها: آهن آپمنتشر شده در پنج شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۴۶