بی ثباتی قیمت فولاد در ایران

به گزارش آهن آپ:

فرهاد منفردی‌نایب‌رئیس هیات‌‌مدیره ایران غلتک عنوان اظهار کرد:

مشکل اصلی در قیمت گذاری فولاد،مبحث تحمیلی بودن است .هنگامی که قیمت ها بصورت جهانی صعودی باشد فولادسازان نیز استقبال خواهند کرد ولی زمانی که قیمت ارز ودلار بصورت نوسانی است فولاد سوزان چندان راغب به قیمت جهانی نیستند از سوی دیگر تولید کنندگان شرایط ثابتی ندارند تا خودرا با بازار جهانی وفق دهند.

وی افزود:

دلالان بزرگ  نیز در بازار بورس و در صادر کردن بخشنامه ها نفوذ دارند و در این بازار دخالت می کنند که باید تغییرات فولاد و ارز همسو باشند زیرا برقیمت تولید محصولات فولادی اثربخش است.

 وی ادامه داد: با وجود بورس کالا دست دلالان از بازار کوتاه نشده است وهمچنان در بازار نفوذ دارند و حتی نفوذ این دلالان قیمت‌‌ها نوسان پیدا می‌کند و درچنین شرایطی طبیعی است که تولیدکنندگان از سود لازم بهره‌‌مند نشوند.

منفرد درباره ی گران شدن مواد اولیه و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه تشریح کرد:

ازعوامل‌اصلی‌که‌باعث‌گرانی‌‌فولادمیشود،افزایش‌قیمت‌مواد‌اولیه‌وفروآلیاژمیباشد.
چراکه لزومی ندارد تولید کنندگان مواد اولیه خود را گران بخرند ومجبورشوند محصول نهایی خود را در بازار به قیمت بالا بفروش برسانند زیرا این روال باعث می شود بسیاری از واحد ها در قراردادهای بلند مدت خودشان با مشکل مواجه شوند.

در ادامه افزود:بازار ایران غیر قابل پیش بینی است وهمین امر فولاد سازان را منجر می کند مواد اولیه خود را با قیمت گران خریداری کنند، با هزینه تمام‌‌شده بالامحصول خود را وارد بازار کنند، اما مجبور به فروش با قیمت کمتر هستند. ازطرفی به مسائلی همچون تامین گاز و برق در طول سال روبه رو هستند که بر قیمت قیمت آنها تاثیر گذاراست.

برچسب:آهن آپ


منتشر شده در یکشنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۲:۳۷