تاخت و تاز نظام ماشه در بازار آهن

اخباری که این روزها کل بازارهای کشور به خصوص بازار آهن و فولاد ما را متاثر قرار داده است، تداوم دوباره تحریم های آمریکا و فعال کردن نظام ماشه مقابل کشورمان می باشد. کارشناسان اعتقاد دارند که فعال شدن نظام ماشه بی اثر بر بازار فولاد و آهن نخواهد بود. اگرچه فعال شدن نظام ماشه و برگشتن تحریم های بین‌المللی برای ایران به این آسانی ها نیست و حدودا این روزها ستمگری ها و صورت بد ذات آمریکا بیشتر از هر موقع دیگری برای همه جهان مشخص شده است اما به تصور اینکه تحت فشار و تحمیل های آمریکا تحریم های سازمان ملل بر ایران دوباره اجرا شود، دقیقا شبیه همان زمانی که اصل فشارها، خرید و فروش های اقتصادی کشور ما را با مسئله روبه رو کرد و ترامپ به حالت یک طرفه از برجام بیرون آمد. تاثیر روانی مسئله برگشت حدسی تحریم های سازمان ملل امکان دارد چند روزی بعضی آشوب های ارزی برای کشور به وجود آورد اما در مجموع جریان موجود قرار نیست رخدادی ناگهانی و حتی غیر قابل پیش بینی جدیدی اتفاق بیوفتد.
اکنون بازارهای صادرات و واردات ایران از کانالهای زیرزمینی و راههایی انجام می گیرد که نه توجهی به تحریم ها دارند نه با سازمان ملل کاری دارند و از نظر فنی فشاری بیشتر از فشاردر حال حاضر نمی تواند وجود داشته باشد. البته نمی توان تکذیب کننده فشار یا مسئله های موجود تاثیر پذیر از تحریم های نامردانه برای دولت شد، ولی باید قبول کنیم که میزانی از این مسئله های کنونی بیشتر از آنکه مرتبط به تحریم ها باشد، مرتبط به عدم نظارت ها در بعضی حیطه ها و بعضی نقطه ضعف‌های نظارتی خودمان که باید از داخل برای تغییر و تقویت آن تلاش کرد، مرتبط می باشد. اگرچه تنها کاری که از طرف مصرف کننده نهایی در این بازار مصالح ساختمانی و یا حتی بقیه بازار بر می آید بردباری است و صبر است و بردباری
 


منتشر شده در یکشنبه، ۰۲ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳