تحلیل بازار ورق

به گزارش آهن آپ ، نرخ ورق گرم قطر ۲ میلیمتر روز شنبه  در اصفهان  ۱۸۱۰۰۰ ریال بود و در اهواز  ۱۶۵۰۰۰   ریال بود تا روز چهارشنبه به  ۱۵۵۰۰۰ ریال در اصفهان رسید. ورق های گرم قطر ۳ تا ۱۵ میلیمتر محصول مبارکه که روز شنبه ۱۵۲۰۶۳ ریال نرخ داشت، روز چهارشنبه به ۱۳۳۶۲۵ ریال افت کرد. کاهش نرخ درباره  محصولات اکسین قطر  10 تا ۴۰ میلیمتر هم مشاهده شد و متوسط نرخ از ۱۶۶۵۰۰ ریال به ۱۵۳۰۰۰ ریال رسید؛ حین آنکه انحصار عرضه اکسین در مقابل افت نرخ اکسین را نسبت با فولاد مبارکه نگهداری کرد فولاد کاویان فقط برای سه اندازه ۱۵ تا ۲۵ میلیمتر عرضه داشت که روز شنبه متوسط آنها ۱۳۷۶۶۷ ریال بود ولی تا چهارشنبه به ۱۳۵۰۰۰ ریال کاهش یافت.
ورق سرد قطر ۰/۴ تا ۲.۵ روز شنبه ۲۲۸۵۴۵ ریال بود ولی تا چهارشنبه به ۲۱۶۰۰۰ ریال کاهش یافت این جریان درباره ورق گالوانیزه هم مشاهده شد و از ۲۳۷۳۲۵ ریال روز شنبه به ۲۲۶۳۲۵ ریال افت کرد. جریان کاهشی نرخ فقط به دلیل فضا روانی حکم کننده بر بازار می باشد و هیچ علت دیگری برای آن نیست. روز چهارشنبه بعدازظهر عرضه ورق در بورس هم ظاهر شد. بر این طبق کارخانجاتی که اسلب دریافت می کنند مسئول هستند ورق خود را در بورس عرضه کنند از آنجا که این سازمانها از لحاظ بنیادی با یکدیگر اختلاف های زیادی دارند و از جهت دیگر از لحاظ فرم های مالی مسئله دارند و همین کار به آنها مجوز نمی دهد بی واسطه در بورس کالا محصول خود را عرضه کنند میبایست به فکر روشی باشند تا توسط تامین کننده اسلب ورق خود را به بفروشند. 
موافقت این دو کارخانه به آسانی ممکن نیست زیرا بیشتر کارخانه های نورد ورق به سرمایه های قسمت خصوصی دلگرم هستند. ارتباط آنها به شرکت هایی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان سبب زیاد شدن مذاخله دولت در بازار فولاد میشود.
برچسبها: آهن آپ  نرخ ورق ورق سرد ورق گالوانیزه


بازار ورق


منتشر شده در دوشنبه، ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۱۳