تدبیر دولت سیزدهم جهت تداوم معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی

به گزارش آهن آپ:

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ قریب به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل معافیت‌های قانونی دریافت نکرده و معافیت‌ها از سوی دولت به شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور که در مناطق محروم یا مناطق آزاد، فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند، اختصاص یافت.

وی همچنین بیان کرد: معافیت مالیاتی سال گذشته در مقایسه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی در امسال رقم قابل ملاحظه‌ای است و این معافیت‌های قانونی به فعالان اقتصادی کشور اختصاص یافته است. راهبرد دولت سیزدهم این است که فشار بر فعالان رسمی و قانون مدار و تولیدکنندگان کشور کاهش یابد و این سیاست کاهش فشار به شکل‌های گوناگون از جمله کاهش 5 درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ و سایر تدابیر را شامل می شود. این تدابیر همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم بیشترین کمک را برای فعالان حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: از بین یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد ایران، امسال تنها حدود ۳۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کرده ولی بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد کشور، اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکرده‌اند و امیدواریم با شناسایی این شرکت‌ها بتوانیم بار مالیاتی بر دوش شرکت های قانونی و با انضباط کشور را کاهش دهیم و بار مالیاتی بر دوش آن دسته از فعالان و شرکت‌هایی قرار بگیرد که با فرار مالیاتی یا پنهان کاری یا کتمان درآمدهای خود، تاکنون جزو مؤدیان مالیاتی کشور محسوب نمی‌شده‌اند.


منتشر شده در چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۴۱