تعطیلی زودرس بازار آهن

گزارش های میدانی از بازار آهن بیانگر این است که دراین هفته ها نرخ هر کیلو آهن (میلگرد) ۷۳۰۰ تومان ثبت شده که ثابت نبودن  آن تا اکنون حاکی از جریان کاهشی  به روش قطره چکانی می باشد. در بقیه محصولات نیز با افت سطح درخواست در هر کیلو آهن شاهد افت نرخ و رسیدن به مرز ۶۳۰۰ تومان می باشیم. جمعی از پرکاران بازار اعتقاد دارند که خلوتی بازار جوابی است درمقابل پیشرفت ویروس کرونا که به افت قیمت آهن و تعطیلی بازار آن منتهی شده است.

نکته قابل توجه در این بین توسعه میزان خرید های اینترنتی آهن آلات مورد نیاز مصرف کنندگان  از بازار آهن می باشد؛ به صورتی که چنانچه درخواست خردی در حیطه آهن وجود داشته باشد هم، به صورت تماس معامله ها انجام می شود ولی باز هم این میزان داد و ستد ها در مقابل اسفند ماه سال های قبل که  شاهد اوجی از درخواست در بازار آهن بودیم، اینک به حالت نیمه تعطیل در آمده است.

البته کارشناسان تغییرات بازار آهن را این طوربیان کردند که در طول دو هفته قبل میزان سنگین عرضه های شمش در بورس کالا سبب شده است تا بازار کوچک و کم عمق داخلی فولاد کشور، ضمن تغییر مسیر از جریان افزایشی به کاهشی، با کاهش اضطراب ها و طمع درخواست شمش با عجله آسایش پیدا کند، به صورتیکه در آخرین خرید و فروش انجام شده شمش در چهارشنبه هفته قبل، کارگزار بورس کالا وادار شد برای حفظ منتعت های سمت عرضه و خودداری از ریزش غیررایچ شمش در بازار داخلی فولاد و همچنین برای خودداری از رانت احتمالی در خرید و فروش کم تر از اندازه لحاظ شده شمش، مقداری از خرید و فروش های زیاد صورت گرفته در نرخهای کم تر از ۴۵۰۰ الی ۴۵۵۰ تومان در بورس کالا را باطل کند و این علامت به گمان بسیار به رتبه سیری بازار داخلی از عرضه شمش تعبیر میشود.

برچسبها:میلگرد منتشر شده در چهارشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۴۴